Från Syrien till Högskolan Dalarna

Hussam Almsalati arbetade som arkitekt i Aleppo fram till 2012 då kriget gjorde det omöjligt att fortsätta vara yrkesverksam.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hussam Almsalati och Jonn Are Myhren i en industrilokal

Hussam Almsalati har en kandidatexamen från universitetet i Aleppo och siktar nu på en svensk magisterexamen på Högskolan Dalarna. Men först ska han slutföra sin praktik hos Jonn Are Myhren och de andra medarbetarna på Högskolan Dalarna, Byggteknik – Högskoleingenjörsprogrammet, där han är en högt uppskattad kollega.

Smärtsamma minnen

Flykten från Aleppo tog sin början i maj 2014. Det var en lång, farofylld resa, full av svåra tvivel för Hussam som lämnade sin fru och då 4-årige son i hemlandet.

- Jag reste med buss från Aleppo till Libanon, sen flög jag till Turkiet och åkte vidare till Grekland med båt. Jag ville inte utsätta min familj för den farliga resan. Det tog mig tre månader att komma till Sverige. Jag tvivlade ofta och var nära att avbryta flykten i Turkiet för att åka hem, men mina föräldrar uppmuntrade mig att fortsätta för att hitta en trygg plats för mig och min familj, berättar Hussam. Han säger att det är svårt att prata om den här tiden. Det finns många smärtsamma minnen och en stor sorg över utvecklingen i hemlandet.

I augusti 2016 återförenades Hussam med sin fru och lille son som då hunnit bli 6 ½ år. Hans föräldrar finns kvar i Aleppo.

Eget ansvar och delaktighet  

Som praktkant På Högskolan Dalarna har Hussam fått ta en hel del eget ansvar. I kombination med mycket stöd och uppmuntran har det varit ett framgångskoncept. Hussam har utvecklat sin svenska i rasande takt och också funnit mod att ställa frågor och prata.

- Jag har fått vara med på möten och aktiviteter tillsammans med Jonn Are och även fått ansvaret för egna studentlabbar, säger Hussam och ler.

- Det har betytt mycket för mig att jag äntligen känner att jag förstår och kan prata svenska. Några korta månader på Högskolan Dalarna har varit mycket mer effektiva när det gäller språkutvecklingen än SFI-kurserna, menar Hussam. Han hoppas kunna komplettera sin kandidatexamen med en svensk magisterexamen, och det ser ut som att den möjligheten finns inom räckhåll.

Nytt program skapar möjligheter

- Byggbranschen är het just nu, säger Jonn Are och berättar att en ny utbildning startar på Högskolan Dalarna hösten 2017, Magister i Energieffektivt byggande. Ett ettårigt program på engelska där antagningskravet är att man har en treårig kandidatutbildning. Utbildningen innehåller bland annat fördjupning inom hållbarhetsmässiga och ekonomiska livscykelanalyser, miljöcertifieringssystem och energisystemperspektiv.

- Jag tror att den här utbildningen kan möjliggöra att flera med utländsk studiebakgrund inom bygg effektivt lär sig om svensk byggteknik och får en svensk examen så att dom blir attraktiva på den lokala arbetsmarknaden. Intresset för hållbara energisystem blir allt större inom byggsektorn, menar Jonn Are.

Nya perspektiv och stor tacksamhet

För Jonn Are har tiden som mentor varit både omvälvande och rolig.

- Det har gett mig otroligt mycket att vara Hussams mentor säger han. Jag har fått insikter och fördjupade perspektiv på livet, och om hur bra vi faktiskt har det i Sverige. När möjligheten att bli mentor dök upp såg jag det som min chans att bidra till något gott. Jag har också lärt mig massor.

Mötet mellan Hussam och Jonn Are har inneburit ny kunskap, personlig utveckling, nya insikter och vidgade perspektiv för dem båda två. På riktigt. Och det är inte bara svenska språket som har slagit rot i Hussam under praktiken utan också ett nyvunnet hopp och en nyfikenhet inför framtiden.

- Jag är så tacksam för att jag fått den här möjligheten, säger Hussam.

- Det är vi som ska vara tacksamma, säger Jonn Are, jag vet faktiskt inte riktigt hur vi ska klara oss utan Hussam när han slutar. Det är inte bara vi som hjälpt Hussam. Han har hjälpt oss komma ihåg vad som är viktigt här i livet. Och en hel del om syriansk byggteknik.

Senast granskad:
Senast granskad: