Från mångfald till inkludering

Sverige och svenska företag är bra på mångfald i internationell jämförelse, men har mycket kvar att göra. Vi har pratat mycket om jämställdhet, men mindre om diversity och ännu mindre om inkludering menar Jonas Stier, professor i interkulturella studier.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tillsammans med Karin Ahlström ledde Jonas Stier årets första Womentor-workshop för Diversity Managers i slutet på maj.

– Inkludering är en förutsättning för att fullt ut kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Det räcker inte med att ha en kvantitativt jämställd eller jämlik organisation om inte alla på arbetsplatsen känner sig inkluderade; arbetet med företagskultur, värderingar och den dagliga arbetsmiljön är ett arbete som är ständigt pågående. Det handlar om att skapa ett engagemang bortom retoriken, menar Jonas Stier.

Läs artikel på womento.se

Senast granskad:
Senast granskad: