Från akademi till institution

Högskolestyrelsen har vid dagens sammanträde fattat beslut om en ny organisation för högskolan baserat på fem institutioner. Beslutet är ett led i implementeringen av Högskolan Dalarnas nya strategi.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

– Från styrelsen anser vi att beslutet är viktigt för att fortsätta utveckla den akademiska kvaliteten och skapa sammanhållna akademiska miljöer, vilket kommer att gynna samtliga högskolans verksamheter, säger Christina Bellander, högskolestyrelsens ordförande.  

Högskolestyrelsen har beslutat att:   

  • Högskolan Dalarnas nuvarande organisation i form av tre akademier upphävs den 31 december 2020.  
  • Högskolan Dalarnas organisation, från och med 1 januari 2021, organiseras i fem enheter som ska benämnas institutioner. Respektive institution leds av en prefekt som är ansvarig för institutionens samlade verksamhet. Beslut om vilka roller som ska finnas inom respektive institution fattas av rektor under hösten.  

– Dagens beslut är ett viktigt steg i vårt gemensamma arbete att leva strategin och sträva mot vår vision, säger Martin Norsell, rektor.  

Högskolestyrelsen har också beslutat att ett gemensamt verksamhetsstöd ska inrättas från och med 1 januari 2021 och att en högskoledirektör som rapporterar direkt till rektor ansvarar för stödet.  

Ta del av Strategi för Högskolan Dalarna 2020-2026

Senast granskad:
Senast granskad: