Fråga forskaren – vad vill du veta?

Allmänheten har rätt att få veta vad forskare kommer fram till i sin forskning. Men vetenskapliga texter kan vara svåra att förstå för den som inte är insatt. Högskolan Dalarna erbjuder därför föreläsningar under rubriken ”Fråga forskaren”. Du är varmt välkommen att lyssna och ställa dina frågor!

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vårens föreläsningar arrangeras i samarbete med Dalarna Science Park i Borlänge. De äger rum sista onsdagen i månaden i Lilla ljusgården på Dalarna Science Park, Forskargatan 3 i Borlänge.

28 februari, 16:00-16:45 
Kompetensutveckling för matematiklärare online - Vad, hur och varför? 
Eva-Lena Erixon, lektor i matematikdidaktik Högskolan Dalarna

28 mars, 16:00-16:45
Vasaloppet - Resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder
Joacim Larsson von Garaguly, lektor i företagsekonomi Högskolan Dalarna

25 april, 16:00-16:45
Har det någon betydelse hur det ser ut? Den fysiska vårdmiljön inom äldreboenden
Susanna Nordin, lektor i omvårdnad Högskolan Dalarna

Senast granskad:
Senast granskad: