Fråga forskaren – En öppen dialog mellan forskare och allmänhet

Alla har rätt att få reda på vad forskare kommer fram till, men vetenskapliga texter är ofta svåra att förstå för den som inte är insatt. Högskolan Dalarna erbjuder därför föreläsningsserien ”Fråga forskaren”.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

”Fråga forskaren” kommer att erbjudas, för allmänheten, sista onsdagen varje månad med start den 26 oktober kl 16.00 i Högskolans bibliotek i Falun. Föreläsningen avslutas med en ”frågestund” då åhörarna får möjlighet att ställa frågor direkt till forskaren.

- Vi vill skapa en öppen mötesplats och föra en diskussion kring vår forskning och vad den gör för nytta i det ”verkliga livet” och framför allt hur den kan bidra till att utgöra ett gott samhälle. Genom bland annat öppna föreläsningar kommer betydligt fler få ta del av våra forskningsresultat, så att vi tillsammans kan föra en sådan dialog, säger Marie Klingberg-Allvin, prorektor vid Högskolan Dalarna.

Först ut är föreläsningen ”Fosterrörelser i sen graviditet” med Mari-Cristin Malm den 26 oktober. Övriga föreläsningar kommer att presenteras i Högskolans kalendarium på webbsidan du.se.

Senast granskad:
Senast granskad: