Första spikning inom forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete

Maria Fredriksson är den första att disputera i forskarutbildningsämnet Pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kvinna

Under fredagen skedde den första spikningen inom forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete

Högskolan Dalarna har sedan våren 2017 forskarutbildningsrättigheter inom Pedagogiskt arbete. Maria Fredriksson är den första doktoranden att försvara sin avhandling inom detta område.

I sin doktorsavhandling ”Med blicken på möten. Martin Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik” låter hon filosofin möta praktiken när hon studerat olika förutsättningar för pedagogiska möten mellan barn och pedagoger i förskolan.

Att spika sin avhandling är en gammal tradition inom akademin. Syftet är att offentliggöra avhandlingen för allmänheten tre veckor innan den ska försvaras vid en disputation. Därmed kan alla ta del av avhandlingen. Numera spikas avhandlingen digitalt och blir tillgänglig online och den bokstavliga spikningen har enbart ceremoniell betydelse.

Maria Fredriksson disputerar den 6 december. 

Senast granskad:
Senast granskad: