Första examenstillfället för Högskolan Dalarnas utbildning till barnmorskelärare i Bangladesh

I samarbete med UNFPA bedriver Högskolan Dalarna en masterutbildning för barnmorskor i Bangladesh. Den 3 december examinerades de första 31 studenterna vid en ceremoni.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Globalt sett dör ca 303 000 kvinnor per år till följd av graviditetsrelaterade komplikationer och nära 3 miljoner barn under den första månaden i livet. Forskning visar att barn- och mödradödligheten sjunker radikalt där det finns kliniskt utbildade barnmorskor. I Bangladesh, med en mödradödlighet på i genomsnitt 170 per 100 000, är barnmorskeprofessionen ny och under uppbyggnad. Ett tusental barnmorskor finns i en befolkning på drygt 160 miljoner invånare. I landet föder majoriteten kvinnor barn i hemmet utan tillgång till professionell vårdgivare. Geografiska omständigheter, maktstrukturer i familjen och brist på vårdinrättningar och utbildad personal är barriärer för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Högskolan Dalarna har sedan 2016 bedrivit ett samarbete med FNs befolkningsfond (UNFPA) för att utveckla barnmorskeprofessionen i Bangladesh och den 3:e december examinerades de första 31 studenterna på det nätbaserade magisterprogrammet för barnmorskelärare i Bangladesh.

De 31 barnmorskelärarna från olika barnmorskeutbildningar i sju av åtta divisioner i Bangladesh har skrivit sina examensarbeten i områden såsom:

  • Kvalitetsgranskning av barnmorskeutbildningar
  • Utveckling av mentorskapsprogram
  • Barriärer för god barnmorskekonst
  • Familjeplanering och säker abortvård

- Högskolan Dalarna är en högskola som vill göra skillnad och det gör vi verkligen i Bangladesh säger Kerstin Erlandsson som tillsammans med Christina Pedersen och Ulrika Byrskog på flera sätt under hösten har stärkt barnmorskelärarnas kapacitet i Bangladesh.

Utöver magisterprogrammet har ett ackrediteringssystem byggts upp och högre utbildning stärkts med en utbildningsplan för kandidatexamen och möjlighet för doktorandstudier. De examinerade barnmorskelärarna har under sin utbildning på Högskolan Dalarna involverats i utvecklingen av ett mentorskapsprogram som även implementerats. Vidare har metodövningar stärkt barnmorskelärarnas pedagogiska kapacitet och en "massive online" kurs är under utveckling för att informera om barnmorskeprofessionen. Emilia Henriksson har under en vecka filmat dels examinationen och dels lektioner i kursen som är under utveckling.

- Vår förhoppning är att de examinerade magistrarna i framtiden kommer att vara involverade i alla de aktiviteter som ovan nämnts för att bygga barnmorskelärarna kapacitet inom landet. Vidare är vår förhoppning att de innehar positioner som lärare och ledare på lärosäten runt om i landet där det utbildas tusentals blivande barnmorskor enligt regeringens plan. Barnmorskor behövs på både på landsbygd och i stad för att täcka behovet. Kerstin avslutade sitt tal på ceremonin med "This is not the end-it is the beginning".

Magisterutbildningen i ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa och det utökade uppdraget för Högskolan Dalarna finansieras av styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida), Canadian International Development Agency (SIDA) och Department for International Development (DFID) administrerat av FNs befolkningsfond (UNFPA). UNFPA är ett av de FN organ som stödjer utvecklingen av barnmorskeprofessionen. UNFPA verkar för en värld där varje graviditet är önskad, varje förlossning är säker och varje ung människas potential tas till vara.

Senast granskad:
Senast granskad: