Första doktoranderna antagna till forskarutbildning inom Hälsa och välfärd

Högskolan Dalarna har startat forskarutbildning inom Hälsa och Välfärd med inriktning evidensbaserad praktik och de två första doktoranderna är nu antagna till utbildningen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Amanda Jacobsen är en av de nya doktoranderna och kommer att forska på hur implementering av personcentrerad vård genomförs i olika hälso- och sjukvårdsorganisationer. Amanda är specialistutbildad sjuksköterska inom både psykiatri och ambulanssjukvård och kommer direkt från kliniskt arbete inom dessa områden i Landstinget Dalarna. Hennes projekt sker i ett samarbete med Landstinget Dalarna och Göteborgs universitet. Idag ges vården många gånger utifrån organisationens rutiner medan ett personcentrerat synsätt istället har patienten som utgångspunkt. Förändringar i vården är många gånger svåra att genomföra vilket skapar behov av att studera och lära hur nya arbetssätt kan införas.

Mohamed Khalid bor i Somalia och är utbildad biomedicinsk analytiker.  Hans forskning berör folkhälsa och nutrition för små barn i Somalia. Han leder för närvarande ett projekt för Rädda barnen med syfte att utbilda hälsoarbetare och mammor i nutrition. Idag går ofta familjens behov före det individuella barnets behov. Barnets välmående främjas när fattigdomen minskar i familjen. Förändringar av prioriteringar i en familj är ofta svåra att genomföra. Nu har Mohamed möjlighet att studera nya arbetssätt kan gynna det enskilda barnet i låginkomstland.

 – Det är så roligt att vi idag har antagit de första doktoranderna, säger professor och forskningsledare Anna Ehrenberg.

- Området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik omfattar individens och samhällets insatser för att främja människors hälsa och sociala villkor, samt utveckling av hälso- och välfärdsarbete såväl i Dalarna som i världen. De doktorander som antagits idag speglar detta och visar också på hur väl Högskolan Dalarnas vision med öppenhet, mod och ansvar är integrerat i forskningen, fortsätter Anna Ehrenberg. 

Senast granskad:
Senast granskad: