Projektet genomförs av Högskolan Dalarna i samverkan med bland annat socialtjänst, intresseorganisationen Umis samt landstingets vårdcentraler.