Forskningsprojekt ska bidra med effektivare logistiklösningar på landsbygden

Projektet EASYLIFE har fått 3,8 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse för att testa ett system som ska bidra till en flexibel och effektiv handel av lokalproducerade livsmedel. Det ska helt enkelt bli lättare att handla lokalproducerat.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En forskargrupp på Högskolan Dalarna med Johan Håkansson i spetsen ska utveckla effektivare logistiklösningar på landsbygden. Det ska bli enklare och mer lättillgängligt för kunder att handla lokalproducerade varor.

– En ökad lönsamhet för företagen kan i förlängningen leda till en mer utvecklad arbetsmarknad på landsbygden, säger Johan Håkansson.

I projektet ska forskarna förhoppningsvis hitta lösningar som effektiviserar transporterna vid hemleveranser av mat vilket även skulle resultera i en miljövinst.

– En stor del av transporters miljöpåverkan är att vi privatpersoner åker iväg och handlar. Även om e-handeln har gjort att transporterna minskat något måste vi ändå ofta åka till ett utlämningsställe för att hämta ut våra varor. Men det finns bättre lösningar, om man kan få hemleveranser att bli mer attraktiva och effektiva, säger Johan Håkansson.

För att lyckas med det krävs flera förbättringar. Bland annat måste tidsfönstret mellan beställning och leverans bli snävare och transporten måste köra en optimerad rutt för att minska påverkan på miljön.

– Vi tror också att det går att öka attraktiviteten i hemleveranserbjudandena och effektivisera transporterna mer än så, genom att kunder även ska kunna bestämma var de vill att varorna ska levereras. Men då behövs det också möjligheter till en kommunikation mellan förare och kunder samt möjlighet att optimera rutten i realtid, förklarar Johan Håkansson.

Fokus på lokalproducerade livsmedel

Projektet EASYLIFE som Johan Håkansson och hans forskargrupp nu fått finansiering för bygger på ett tidigare forskningsprojekt, SAILOR, finansierat av EU. Forskarna har där studerat det som brukar kallas last mile-problematiken. Alltså hur logistiken till slutkund ska kunna ske på ett kostnadseffektivt sätt. Nu ska arbetet fortsätta med att studera hur man kan utveckla så kallade hållbara affärsmodeller. I EASYLIFE ligger fokus på lokalproducerade livsmedel.

– Nu när vi skapar EASYLIFE ska vi testa olika affärsmodeller att integrera med den tekniska plattformen vi redan har. Sen ska vi testa EASYLIFE på ett lokalt företag i Dalarna där systemet ska bidra till en flexibel och effektiv handel av lokalproducerade livsmedel, förklarar Johan Håkansson.

Ett långsiktigt önskemål är att projektet ska förbättra situationen för företagare på landsbygden.

– De är ofta svårt för lokalproducenterna att nå ut med sina varor. Idag är de ofta beroende av en affär där de kan ha sin marknadsplats, men med den ökande handeln av mat över internet finns nya möjligheter att skapa marknadsplatser för försäljning av mat där. Om detta kan ske öppnar det upp möjligheter för att minska antalet mellanhänder och på så vis kan lokalproducenterna få bättre lönsamhet, säger Johan Håkansson.

Projektet "EASYLIFE: Integrering och demonstration av affärsmodell och teknisk plattform för transporteffektiv sammanlänkning av lokalproducenter och dess kunder" har fått finansiering från Familjen Kamprads stiftelse. Det startar i september 2018 och beräknas hålla på till sista december 2020.

Forskargruppen består av Johan Håkansson, Roger Nyberg, Carin Nordström, Madelen Lagin och Vijay Paida.

Fakta SAILOR:

I projektet SAILOR (Smart lAst mILe cOmmeRce) utvecklades en plattform för effektivare dynamiska logistiklösningar till slutkund. Nu ska denna plattform integreras med en affärsmodell och skapa systemet EASYLIFE som ska bidra till en flexibel och effektiv handel av lokalproducerade livsmedel. EASYLIFE står för Efficient Adjustable SupplY in Local chaIns of Food for consumErs.

Senast granskad:
Senast granskad: