Forskningsprojekt ”Omstruktureringar i besöksnäringen i spåren av covid-19: konsekvenser för individer och arbetsmiljöer” beviljas forskningsmedel

Alexis Rydells forskningsprojekt tilldelas 4 486 000 kronor från AFA Försäkring som stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inom ramen för AFA Försäkrings forskningsområden arbetsmiljö och hälsa, satsar nu arbetsmarknadens parter på forskning som ska undersöka hur den pågående smittspridningen av covid-19 påverkar arbetsliv och hälsa ur olika perspektiv.

Alexis Rydells forskningsprojekt ”Omstruktureringar i besöksnäringen i spåren av covid-19: konsekvenser för individer och arbetsmiljöer” tilldelas 4 486 000 kronor för att – mot bakgrund av covid-19 – undersöka hur omstruktureringar av företag med korttidspermitteringar, varsel och uppsägningar som följd påverkar individer och arbetsmiljöer inom besöksnäringen. Projektet beräknas pågå till 2023.

Hotell- och restaurangverksamheter och delar av handels-, transport- och upplevelsesektorn har drabbats hårt av de konsekvenser som covid-19 har medfört för svensk arbetsmarknad i form av korttidspermitteringar, varsel och uppsägningar.

Läs pressmeddelandet på AFA Försäkrings hemsida

Senast granskad:
Senast granskad: