Forskningsprojekt för att öka trygghet i framtidens hem för äldre personer beviljas drygt 3,5 miljoner

Johan Borg tillsammans med professor Kevin McKee och professor Marie Elf vid Högskolan Dalarna har beviljats 3 552 000 kronor av Länsförsäkringar för projektet "Safe accommodations for elderly through smart technology (SAFEST).

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Målsättningen för projektet SAFEST "Trygga hem för äldre personer genom smart teknik" är att skapa ny kunskap och förståelse för att utveckla användvärda smarta tekniska lösningar för framtidens trygga hem för äldre personer.

Mot bakgrund av en ökande andel äldre i samhället är projektet av stor relevans eftersom det kan bidra till minskade samhällskostnade, försäkringsersättningar och uppfyllande av flera av målen i Agenda 2030 såsom målen om hälsa och välbefinnande, jämställdhet, jämlikhet samt hållbara städer och samhällen, säger Johan Borg verksam vid forskningsprofilen Hälsa & välfärd på Högskolan Dalarna. 

Syftet är att kartlägga och analysera äldre personers otrygghet och skadehändelser i hemmet samt undersöka nuvarande och framtida äldre personers erfarenheter av och önskemål på trygghetsskapande och skadeförebyggande tekniska lösningar i hemmet. För att sedan tillsammans med äldre utveckla och utvärdera smarta tekniska lösningar som kan öka upplevd trygghet och förebygga skador i hemmet, avslutar Johan.

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: