Forskningsprojekt för att förebygga kvalitetsproblem hos varmvalsade produkter har beviljats medel av Vinnova

Högskolan Dalarna har tillsammans med Swerim AB beviljats 1 830 000 för forskningsprojektet "YTFEL - Färre ytfel på varmvalsade produkter" under perioden 2019-10-28 - 2021-03-31. 330 000 kronor av dessa tilldelas Högskolan Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ytfel är en vanlig orsak till att varmvalsade produkter (stång, tråd, band) skrotas eller klassas ned. På grund av komplexiteten i tillverkningsprocessen och ytfelens karaktär är det många gånger svårt att härleda orsaken till dessa. En minskning av antalet ytfel hos varmvalsade produkter innebär en stor kostnadseffektivisering. 
 
– I dagsläget krävs stora manuella resurser för att i efterhand lokalisera, bedöma och åtgärda problem samtidigt som det är osäkert vad som orsakat skadorna på produkten. Det finns ett stort behov av en automatiserad teknik för att kunna detektera och utvärdera orsaker till ytfel i samband med produktionen av långa produkter, säger Mikael Olsson professor i materialteknik och forskningsledare på forskningsprofilen Stålformning och ytteknik vid Högskolan Dalarna.

– Detta projektet möter denna efterfrågan genom att utveckla, utvärdera och använda en teknik som automatiskt kan hitta ytfel och spara bilder av dessa on-line. Arbetet med att karakterisera ytfelen med hjälp av mikroskopi och ytanalys bidrar med viktig information om vilka mekanismer som orsakat ytfelen och utgör en förutsättning för att kunna optimera tillverkningsprocessen så att uppkomsten av ytfel kan förebyggas, säger Mikael.
 
Förutom SVERIM och Högskolan Dalarna deltar Fagersta Stainless, Erasteel, Ovako, Kanthal och Sandvik Materials Technology, Morgårdshammar i projektet med process-, mät- och materialkompetens.

Senast granskad:
Senast granskad: