Forskningsprojekt för den fysiska miljöns betydelse för personcentrerad rehabilitering har beviljats 60 000 kronor

Marie Elf, professor i omvårdnad och Maya Kylén postdoktor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna har beviljats 60 000 kronor av STROKE-Riksförbund för att genomföra en delstudie i forskningsprojektet REARCH - rehabilitering och arkitektur.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskningsprojektet REARCH utforskar den fysiska miljöns betydelse för en personcentrerad rehabilitering. Studien intervjuar personer som skrivits ut från en strokeenhet för fortsatt rehabilitering i hemmet om deras upplevelser av miljön samt genomför observationer av miljöfaktorer.

- Denna studie är viktig då hälso-och sjukvårdstjänster i allt större utsträckning kommer att bedrivas i hemmet och de miljöfaktorer som kan utgöra en viktig roll i en patients återhämtningsprocess vet man lite om, säger professor Marie Elf.

- En del i projektet är att studera delaktighet i samband med fortsatt rehabilitering i hemmet. I den studien går vi bland annat igenom de instrument som mäter patienters delaktighet och studerar huruvida miljön finns med som en viktig faktor, säger Marie Elf.

Det är andra gången REARCH får medel från STROKE-Riksförbund.

Senast granskad:
Senast granskad: