Forskningsintresserade gymnasieungdomar besökte ForskarFredag

Den 29 september var det dags för det årliga evenemanget ForskarFredag, som arrangeras av Högskolan Dalarna tillsammans med 2047 Science Center (före detta Framtidsmuséet) och Dalarna Science.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ungdomar vid bänk
Eleverna fick prova på olika tester och aktiviteter på 2047 Science Center mellan föreläsningarna.

Under ForskarFredag får den akademiska världen tillfälle att presentera sitt arbete för allmänheten. Gymnasieungdomar fick ett särskilt program under förmiddagen och för allmänheten slogs dörrarna upp klockan 16.00.

Dagen var späckad med kortföreläsningar av forskare knutna till Högskolan Dalarna. Projektledaren Maria Johansson anser det vara ett viktigt arbete för att både göra forskningen mera känd och att göra ungdomar mer intresserade av forskning.

– Vi får besök från fyra gymnasieskolor i länet och ett av våra mål är att forskarpresentationer ska engagera ungdomarna att söka sig vidare till högre utbildning, säger Maria Johansson.

 

Maria Johansson är pedagog på 2047 och projektledare för Forskarfredag. Hon är glad att så många gymnasieelever är intresserade av forskningen som bedrivs i Dalarna.

Smärtforskning intresserade flera

En av föreläsningarna hölls av Linda Vixner som har forskat om smärta och olika metoder för att behandla smärta med fysisk aktivitet och akupunktur. Föreläsningen besöktes av Elin Forsberg, Julia Mattson och Maja Norling från klass NA3A på Soltorgsgymnasiet i Borlänge. 

Elin Forsberg, Julia Mattson och Maja Norling läser naturvetenskaplig linje på Soltorgsgymnasiet i Borlänge och var fascinerade av forskningen om smärta.

– Ämnet var väldigt intressant, att få reda på var smärta kommer från, hur nervsystemet fungerar och varför det är nödvändigt att kunna känna smärta, säger Maja Norling.

Även Elin Forsberg blev fascinerad av ämnet. Men lika intressant var att få reda på hur forskare arbetar.

– Det är kul att få en inblick hur det är att vara forskare. Här får vi lyssna på hur de arbetar och hur de tänker, säger Elin Forsberg.

Julia Mattson tycker att idén med forskarfredag är ett bra initiativ och kommer att besöka flera av seminarierna under dagen.

– Det var bra att det fanns så mycket olika forskning att välja mellan. På så sätt kan man välja det som passar ens intresse bäst, säger Julia Mattson.

Blev medvetna om koldioxidutsläpp

Forskaren Xiaoyun Zhao har studerat hur man kan begränsa koldioxidutsläpp genom att bygga en mer hållbar infrastruktur. Hon har särskilt studerat Borlänge och hur bostadsbyggandet kan påverka mängden och längden av transporterna.

Seminariet besöktes av bland annat Christoffer Lindberg och Oskar Kihlén som läster tredje året teknik på Soltorgsgymnasiet.

Oskar Kihlén och Christoffer Lindberg läser teknik på Soltorgsgymnasiet i Borlänge. På ett av seminarierna blev de påminda om hur mycket koldioxidutsläpp många ger upphov till av ren bekvämlighet.

– Zhaos föreläsning väckte en massa tankar om hur jag själv gör mig skyldig till koldioxidutsläpp i min vardag. Ofta får bekvämligheten tyvärr gå först. Detta var extra nyttigt att lära sig detta eftersom jag kommer att ta körkort i maj, säger Oskar Kihlen.

Christoffer Lindberg håller med om att det var en ögonöppnare. Han tycker också att dagen gav en spännande inblick i forskarvärlden.

– Det var ett stort utbud av föreläsningar och det var mycket intressant att höra hur forskare arbetar, säger Christoffer Lindberg.

Senast granskad:
Senast granskad: