Forskning om bostadshus och energisystem gav Moa licentiattitel

Sedan 2013 har Moa Swing Gustafsson forskat om energieffektivisering i bostäder, ett arbete som under torsdagen den 9 februari, resulterade i en licentiattitel då hon lade fram sin uppsats för opponering.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

- Jätteskönt att äntligen vara i mål med uppsatsen. Men detta var bara första halvlek. Nu siktar jag vidare mot en doktorstitel i ämnet, säger Moa Swing Gustafsson.

Moa Swing Gustafsson är företagsdoktorand och är anställd vid det kommunala bolaget Falu Energi och Vatten AB i Falun. Företaget har varit delfinansiärer av forskningsstudien tillsammans med bland annat Högskolan Dalarna, Högskolan Gävle och Mitthögskolan.

Uppsatsen, som har det deskriptiva namnet The Impact on the Energy System of Heating Demands in Buildings, handlar om hur värmebehovet i byggnader som bostadshus och industrilokaler påverkar ett helt energisystem. Swing Gustafsson har valt att studera Falu stads totala energisystem.

Stor besparingspotential i vanliga småhus

– Jag har studerat hela kommunen och byggt upp scenarier för att studera hur mycket man kan påverka den totala elförbrukningen beroende på om man väljer fjärrvärme eller annan värmekälla, säger Moa Swing Gustafsson.

En slutsats som framkommer i studien är att istället för att fokusera på hur man producera värme eller konstruera energisystemet så bör man ta reda på hur mycket man kan effektivisera genom att effektivisera byggnaderna.

– Den stora energibesparande potentialen finns i småhusen. El till småhusen står för 30 procent av elförbrukningen. Samtidigt är endast 15 procent av småhusen anslutna till fjärrvärmenätet, sade Moa Swing Gustafsson under presentationen.

Ett viktigt forskningsområde för globala miljön

Opponent för uppsatsen var Jan-Olof Dalenbäck, professor i installationsteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han inledde med hur människor i allmänhet och media behandlar energifrågan i stort och slog hål på några vanliga myter. Som till exempel att passivhus vore något nytt.

– Vi har värmt våra bostäder med kroppsvärme i miljoner år, sade han bland annat.

Vidare gav han goda omdömen om Moa Swing Gustafssons uppsats på de flesta områden och upplevde uppsatsen viktig, relevant och lätt att läsa.

– Det är ett intressant område även globalt, även om uppsatsens slutsatser kanske inte går att applicera på alla städer. Olika städer har olika förhållanden mellan egen kraftproduktion och energibehov. Men i det stora hela är det a comprehensive piece of work, avslutade Dalenbäck sin första sammanfattande del.

Moa Swing Gustafsson är Falu Energi & Vattens första doktorand och arbetar även som ingenjör där. Det var just miljömedvetenheten som fick henne att bli ingenjör inom energi.

– Alla borde bli mer intresserade av vad vi plockar ut från moder jord, säger Moa Swing Gustafsson.

Text och bild: Henrik Sjögren

Senast granskad:
Senast granskad: