Forskare vid Högskolan Dalarna utsedd att analysera big data från kor

Lars Rönnegård, professor i statistik, blir en av två Beijerforskare som kommer att samla och analysera data från kor i lösdrift.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Professor Lars Rönnegård sitter på huk framför några svartvita kor i en ladugård.
Lars Rönnegård ser fram emot det nya uppdraget.

Resultatet från analysen kommer sedan att användas för att göra produktionen mer hållbar för djuren, bönderna men också för samhället.

– Det känns spännande och ger mig möjlighet att organisera forskning kring frågor som jag brinner för, säger Lars Rönnegård.

Att blir utsedd till Beijerforskare innebär en budget på 1 miljon kronor per år i tre år med möjlighet till förlängning i två år. Pengarna kommer från Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Forskningsverksamheten är en del av Beijer Laboratory for Animal Science, BLAS, vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala och syftet är att bättre kunna utnyttja data som samlas in på teknikintensiva gårdar så att skötsel och avel av kommande generationers mjölkkor ska bli så effektiv som möjligt.

Lars Rönnegård kommer att studera hur korna rör sig i ladugården och interagerar med varandra genom att använda sensorer som samlar in positionerna på korna varje sekund.

– Vi hoppas kunna se vilka egenskaper hos en ko som påverkar antalet kontakter de har med andra kor. Vi vill också undersöka om det finns mönster som skiljer störande från positiva kontakter och om det finns sociala kontakter som påverkar mjölkproduktionen.

Lars Rönnegårds roll blir också att koppla duktiga forskare och doktorander till BLAS, och att därmed utveckla samarbetet mellan SLU och mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna.

Idag, den tredje september, sker installationen av Lars Rönnegård som Beijerforskare på SLU. Den andra Beijerforskaren är professor Sigrid Agenäs.

Projektet kombinerar statistik, datateknik, avel och epidemiologi.

Mer information om de nya beijerforskarna hittar du här

Big data utgörs av digitalt lagrad information av sådan storlek att det är svårt att bearbeta den med traditionella databasmetoder.

Senast granskad:
Senast granskad: