Forskare inom Hälsa och välfärd har beviljats forskningsfinansiering för doktorandsamverkan med Landstinget Dalarna

Tre av Högskolan Dalarnas forskare inom Hälsa och välfärd har beviljats finansiering av doktorandtjänster i Centrum för klinisk forsknings (CKF) utlysning.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tre av Högskolan Dalarnas forskare inom Hälsa och välfärd har beviljats finansiering av doktorandtjänster i Centrum för klinisk forsknings (CKF) utlysning. Doktorandtjänsterna sker i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Landstinget Dalarna och är kopplade till varsitt forskningscentra: Kunskapsimplementering och patientsäkerhet (KIPS), Forskningscentrum för äldre och åldrande (ReCALL) samt Reproduktiv hälsa, barn och ungdomars hälsa (RICH)

Ann-Sofie Källberg (klinisk lektor akutkliniken) med projektet ”Identifiering av sköra äldre på akutmottagning”. I projektet ingår också som handledare Anna Ehrenberg och Åsa Muntlin-Athlin (Uppsala Universitet). Kopplat till KIPS och ReCALL.

Camilla Udo (klinisk lektor kuratorskliniken) med projektet ”Föräldraskap efter neonatalvård”. I projektet ingår också som handledare Renée Flacking och Raziye Salari (Uppsala Universitet). Kopplat till RICH.

Catharina Gustavsson (adjungerad lektor till HDa, anställd vi Akademisk vårdcentral Jakobsgårdarna) med projektet ”Implementering av en modell för triage i primärvård”. I projektet ingår också som handledare Ann-Sofie Källberg och Anna Ehrenberg. Kopplat till KIPS.

Forskningen vid Högskolan Dalarnas forskningsprofil Hälsa och välfärd handlar om hälso- och välfärdsfaktorer för människor i alla åldrar och livssituationer. De tre forskningscentra KIPS, RICH och ReCALL fungerar som plattformar för forskning och samverkan mellan Högskolan och verksamma inom Landstinget, Region Dalarna, Dalarnas kommuner och privata aktörer inom vård och omsorg samt andra akademiska kunskapscentra.

Senast granskad:
Senast granskad: