Forskare från Högskolan Dalarna invalda i nyinrättat vetenskapligt råd

Anna Ehrenberg, professor i omvårdnad, och Lena Dahlberg, docent i socialt arbete, har blivit invalda i SBU:s nyinstiftade vetenskapliga råd. Rådet ska stödja myndighetens arbete och långsiktiga utveckling.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är en myndighet med uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård samt att granska kunskapsläget för metoder och insatser inom socialtjänst och område funktionstillstånd/-hinder. Nu har SBU instiftat ett nytt vetenskapligt råd med två representanter från Högskolan Dalarna. Lena Dahlberg är sakkunnig inom socialt arbete och Anna Ehrenberg inom omvårdnad.

Som ledamöter i rådet ska Anna Ehrenberg och Lena Dahlberg vara rådgivande i SBU:s arbete med olika kunskapsunderlag och systematiska litteraturöversikter, vilket innebär att delta i diskussion om prioritering av uppdrag, projektplaner och slutrapporter.

– Uppdraget innebär att vi får en god inblick i det nationella arbetet med att ta fram kunskapsunderlag till hälso- och sjukvården och socialtjänsten, säger Anna Ehrenberg.

Både Anna Ehrenberg och Lena Dahlberg har tidigare anlitats som experter i kunskapssammanställningar som SBU har genomfört. Lena Dahlberg i arbetet med kartläggningen ”Äldreomsorg – kunskapsläget för utredning och insatser”.  Anna Ehrenberg i två systematiska översikter: ”Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus” och ”Triage och flödesprocesser på akutmottagningen”.  Anna Ehrenberg har även suttit två mandatperioder i ett av de två tidigare råden.

– Det är ett ärofyllt och intressant uppdrag. Att på detta sätt få bidra till utvecklingen av evidensbaserad kunskap inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten känns både utmanande och stimulerande. Uppdraget har också ett starkt samband med innehållet i vår forskarutbildning i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik, säger Anna Ehrenberg.

Lena Dahlberg är också mycket positivt till att vara en del av rådet.

– Jag blev glad över att bli inbjuden att sitta med i SBU:s vetenskapliga råd. Det har varit intressant och lärorikt att arbeta med SBU i kartläggningen av socialtjänstens insatser för äldre personer. Nu ser jag fram emot att fortsätta samarbetet med SBU i nya former och att få bidra till deras viktiga arbete med evidensbaserad kunskap, säger Lena Dahlberg.

Rådet består av 20 ledamöter som representerar olika professioner och som har en viktig rådgivande funktion i myndighetens arbete och långsiktiga utveckling.

För mer information, kontakta
Anna Ehrenberg
Professor omvårdnad
Lena Dahlberg
Universitetslektor socialt arbete
Senast granskad:
Senast granskad: