Forskarbesök från Australien

Under förra veckan hade Högskolan Dalarna besök från Australien. Professor emeritus Richard Tinning från University of Queensland var på plats och höll föreläsningar och seminarium inom idrott och hälsa.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Erik Backman och Richard Tinning
Erik Backman, docent i pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap tillsammans med Richard Tinning.

Ett fyrtiotal besökare, framförallt lärare och studenter på Högskolan Dalarna men även idrottslärare i länet, hade kommit för att lyssna på Richard Tinnings föreläsning ”Connecting the dots: A critical perspective on PE, the body, Health & culture”.

Richard Tinning har varit i Sverige flera gånger tidigare och haft samarbete med Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm under tio års tid. Han inleder med ett citat från Winston Churchill om att Hälsosamma medborgare är den bästa tillgången ett samhälle kan ha.

Men hur kan skolidrotten påverka unga människor att bli hälsosamma och friska medborgare? När vi vet att idrott och hälsa i skolan kan påverka unga människor positivt eller negativ för resten av livet.

Hur vi tänker om hälsa, påverkas och formas av en komplex mix av aspekter som till exempel utbildning, ekonomi, kultur eller politik. I denna föreläsning väljer Richard Tinning att fokusera på tre av delarna, nämligen ”the cult of the body”, ”neoliberalism” och ”risk society”.

När det gäller risker, menar Richard Tinning att de risker vi människor upplever har förändrats genom historien. Förr fanns mer naturliga risker medan vi nu exponeras för mer konstgjorda risker. Inom delen The cult of the body – hur kroppen dyrkas, menar Richard Tinning att det här finns en sociokulturell kontext som påverkar synen på kroppar. Det finns alltid fler sätt att se på kroppen, biofysisk och sociokulturell och olika forskningstraditioner ger olika kunskaper om kroppen.

– I vår tid är hälsa ett viktigt intryck av vem du är.  Men hur verkliga är egentligen bilderna som framställs som hälsosamma? frågar han.

Den sista delen som Richard Tinning fokuserar på är nyliberalismen. En idé som formar hur vi tänker på politik, ekonomi, utbildning och hälsa där en central del är egen vilja, kunskapen om en fri marknad och mer individuellt ansvar, även gällande hälsa.

Mer intuition och känslor

Vidare prata Richard Tinning om att undervisning, underhållning och reklam blir alltmer suddig. Och att det finns många ”farliga” platser att lära sig om hälsa, till exempel i olika sociala medier.

– De formella institutionerna påverkar barnen mindre idag och den rationella och vetenskapliga kunskapen inte alltid går in hos unga människor. Istället måste man fokusera på intuition och känslor, säger han.

Pedagogiska utmaningar

Efter en kort paus diskuterade publiken tillsammans med Richard Tinning bland annat de pedagogiska utmaningar man som lärare och tränare står inför när man ska lära ut om hälsa till barn och unga.

– En stor utmaning att jobba med unga människor är att de kommer med föräldrar. Och dessa föräldrar påverkar sina barn, vare sig man vill det eller inte. Vi som utbildar måste försöka påverka barnen att inte bli så påverkade. Som lärare har du begränsad kontroll, men du har fortfarande inflytande.  

Som ett sista råd hur man ska prata om hälsa med unga säger Richard Tinning att det gäller att hitta en balans och att hålla kommunikationen öppen.

Fortsatt samarbete

Richard Tinnings besök var resultatet av ett samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och Högskolan Dalarna där ämnet Idrotts-och hälsovetenskap, forskningscentret REPS och forskningsprofilen Utbildning och lärande bidragit. Han uttryckte under sitt besök att han ser positivt på ett fortsatt samarbete med HDa.

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: