Förlängd ansökningstid för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

För att fler ska ges möjlighet att läsa utbildningen VAL och bli behöriga lärare har regeringen beslutat om förordningsändringar som bland annat innebär att antagning till utbildningen kommer att kunna ske till och med den 30 juni 2026.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

VAL (vidareutbildning av lärare) är en kompletterande utbildning för dem som arbetar som lärare i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande vuxenutbildning, men saknar lärarexamen. Utbildningen planeras individuellt och varierar i längd beroende på den sökandes tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. 

För mer information om utbildningen vid Högskolan Dalarna: Vidareutbildning av lärare (VAL)

Senast granskad:
Senast granskad: