Företag samskapar med studenter för energieffektivisering

Kan man använda IT för att göra energieffektiviseringar i våra bostadsbestånd? Det var en av frågeställningarna, när några av regionens företag inom IT-branschen tillsammans med Högskolan Dalarnas studenter, startade projekt inom systemutveckling på internet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gruppbild
På bilden syns förutom studenterna Andreas Silfverling och Erik Rehn, Pär Eriksson, universitetsadjunkt informatik vid Högskolan Dalarna, Andreas Gustafsson och August Wande från XLENT samt Dan Persson, Micke Danielsson och Jon Ljunggren från VVSteknik

Högskolan Dalarnas studenter har inom ramen för kursen, Systemutveckling på internet ik2012, genomfört flera olika projekt tillsammans med bland annat Sogeti, XLENT, CGI och VVSteknik.

Ett av företagen, VVSteknik, har kommit en bra bit på väg med de projekt som studenterna och handledare från XLENT arbetat med.

- Syftet med vårt projekt är att våra kunder, t ex fastighetsägare, ska kunna göra mätningar på olika platser i en fastighet och använda insamlat data som underlag för att göra energieffektiviseringar, säger Dan Persson från VVSteknik.

- Informationen från mätningarna visas i vårt webbaserade system Verksamhetsplatsen, där användarna kan övervaka och analysera datan för att till exempel jämföra olika tidsperioder för att se hur olika insatser påverkar inomhusklimatet och energiförbrukningen. Detta innebär att fastighetsägaren kan spara pengar och minska miljöpåverkan, säger Micke Danielsson från VVSteknik.

Tanken med kursen är att studenterna från start till mål får lösa projektet direkt tillsammans med uppdragsgivare. I detta projekt deltog Högskolan Dalarnas studenter Andreas Silfverling, Erik Rehn, Rasmus Sandström och Magnus Pastuhoff.

- Nu återstår att finputsa, trimma och infoga det arbete som studenterna utfört i vårt webbaserade system Verksamhetsplatsen för att sedan göra det tillgänglig för kunderna, avslutar Dan Persson från VVSteknik.

Fem män tittar på en dator

 

Två män som håller i teknisk utrustning i en korridor

Senast granskad:
Senast granskad: