Föreläsningar, mingel och invigning av ett helt nytt forskningscentrum

Årets FoU-dag – en marknadsdag med fokus på forskning och utveckling inom hälsa och välfärd lockade både studenter och yrkesverksamma inom området. Som extra krydda bjöds besökarna på invigning av Högskolan Dalarnas fjärde forskningscentrum.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Människor i utsätllningshall

FoU marknadsdag riktar sig till personer verksamma inom framför allt sjukvård och socialtjänst. Under dagen presenterades forskning, kvalitetsarbeten och studenters examensarbeten. Ett 25-tal verksamheter inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst visade upp sig på marknadstorget i Högskolans ljusgård. Dessutom kunde besökarna ta del av parallella sessioner om olika sjukdomar, rehabilitering, patientsäkerhet, läkemedel och mycket mer.

Man med mikrofon och kvinna som klipper band

Invigning av nytt forskningscentrum inom Hälsa och välfärd

En av programpunkterna under marknadsdagen var invigningen av högskolans forskningscentrum, Research Centre for Public Health and Sports (RePS). Invigningstalare var Elisabeth Fransson från Landstinget Dalarna samt Sigrid Saveljeff och Björn Äng från Högskolan Dalarna.

– En vision vi har inom Landstinget är ett jämlikt Dalarna för friskare och tryggare liv, sa Elisabeth Fransson. Det här forskningscentret har en inriktning mot folksjukdomar och funktionsnedsättning, genom forskning får vi kunskap för bättre behandling.

– Den bästa vården är den som inte behövs, sa Björn Äng. Tillsammans med Landstinget Dalarna har vi nu etablerat ett nytt forskningscentrum, en viktig plattform för att utveckla ett förebyggande arbete

En mötesplats för verksamma inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Många sjuksköterskestudenter besökte marknadsdagen. Sara Dahlman, Josefine Wallin, Malin Norman och Maria Sundberg går andra terminen och tyckte att dagen var innehållsrik och intressant.

Unga kvinnor

– Vi har bland annat lyssnat på seminarium om högt blodtryck och hur patienter upplever sin vård, sa Sara Dahlman.

– Under en sådan här dag får man relevant fakta vilket är bra i vårt fortsatta arbete med vetenskapliga artiklar, sa Maria Sundberg.

Helena Hanno Enochsson jobbar till vardags som samordnare för enheten hälsa och välfärd vid Region Dalarna.

Leende kvinna som bär glasögon

– Det var intressant att se invigningen av det nya forskningscentrum. Jag har också lyssnat på några föreläsningar och träffat folk i branschen. För mig i min yrkesroll ger en sådan här dag bra inblick i vilken enorm bredd och kunskap som faktiskt finns i Dalarna.

En av de utställande verksamheterna vid marknadstorget var Humana individ och familj.

Kvinna som bär glasögon

– Humana är en vårdkoncern och vi bedriver bland annat familjehem, personlig assistans, boenden och öppenvård, berättade Karolin Norlén. För oss är en sådan här dag ett mycket bra tillfälle att träffa blivande socionomer och sjuksköterskor, yrkesgrupper vi har stort behov av men svårt att rekrytera. Vi får berätta om möjligheterna hos oss och ett något annorlunda jobb som inte bara består av den sjukvårdande delen.

Senast granskad:
Senast granskad: