Föreläsningar i Afrikanska studier

Välkommen på öppna föreläsningar om Afrikas geografi, klimat och demografiska utveckling som bakgrund till dagens migrationsströmmar från Afrika till Europa.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Filippo Pistocchi, adjungerad professor vid Geografiska institutionen vid Universitetet i Bologna, Italien, ger under vecka 37 en föreläsningsserie om de geografiska förutsättningarna för utvecklingen i olika delar av Afrika.

Filippo Pistocchi har tidigare forskat om resursanvändning, urbanisering och regionalisering i olika EU-länder. Hans nu aktuella forskningsområde handlar om västerländska biståndsorganisationer och relationen mellan bistånd, naturresurser och geopolitik, om migration och urbanisering samt om vad den nya turismen gör med olika delar av Afrika. Han är framförallt inriktad mot Västafrika och har bland annat publicerat om Sierra Leone i Västafrika: Globala scenarier, lokala förhållanden och nya geografiska förutsättningar.


Mer information: www.du.se/ducas

Länkar till föreläsningarna:

Geographies of Africa: an introduction on development and underdevelopment (environmental and human geography applied to the economic geography of Africa)

Borders and Frontiers: the human dimension of political geography (geography of territories: from "space" to "place")

Migrations and urbanization: the couple for territorialization (megacities vs rural villages, languages)

Paths for integrated development: culture, tourism, and human promotion

Senast granskad:
Senast granskad: