Deltagare från hela Dalarna samlades för att ta del av forskning inom föräldraskap och föräldrastöd

Under fredagen samlades 160 deltagare från kommuner, organisationer i Dalarna och Region Dalarna för att ta del av forskning inom föräldraskap och föräldraskapsstöd.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publik

Konferensen som arrangerades av forskningscentrum för Reproduktiv hälsa, barn och ungdomars hälsa (RICH) vid Högskolan Dalarna erbjöd presentation av forskningsprojekt som bedrivs av forskare knutna till RICH och ansvariga för projekt och initiativ som rör föräldraskap och föräldraskapsstöd i olika verksamheter i Dalarna.

imageh187q.png

– Jätteroligt att gensvaret på konferensen har varit så stort, säger Renée Flacking, professor i Pediatrisk omvårdnad och ledare för RICH. Dels tror jag att det beror på bredden av presentationer:  från hur vi kan stödja föräldrar för starkare barnhjärnor, syn på föräldraskap i världen, till projekt om det tidiga föräldraskapet. Men den stora uppslutningen beror nog också på att det är roligt att komma tillsammans från olika verksamheter och få en inblick i vilka projekt som görs och få diskutera gemensamma frågor.

– Den här konferensen har vi längtat efter att genomföra, säger Renée. Jag ser det som en strålande möjlighet till utökat samarbete i tillskapandet av forskningsprojekt, i genomförandet av projekt men också för kunskapsöverföring och ökade möjligheter i att lära oss av varandra. Förhoppningsvis kan vi genomföra denna konferens nästa år igen och under tiden, fram till dess, gäller det att på olika sätt och med olika initiativ stötta och underlätta en ökad samverkan.

Konferensdeltagare kom från Falu Lasarett, BVC, familjecentraler, förskolor, elevhälsan, Familjens hus, Gemensamma krafter, habiliteringen, mottagningsenheten, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, öppenvården, Välkomstcentrum, Länsstyrelsen, Region Dalarna, Dialogen, Högskolan Dalarna samt representanter från alla kommuner i Dalarna.

Senast granskad:
Senast granskad: