För oss är det en självklarhet att ta ställning för demokrati och för alla människors lika värde

Därför går Högskolan Dalarna och Dalarnas Studentkår tillsammans i Prideparaden i Falun 23 september.

Oavsett bakgrund, kultur, religion, kön eller sexualitet är alla som kan och vill välkomna att studera på Högskolan Dalarna. Utbildning är viktigt och genom kunskap kan vi tillsammans förändra världen och göra den till en bättre plats. Högskolan Dalarna präglas av mångfald där både studenter och medarbetare verkar i nationella och globala sammanhang. Vi tror att olikheter berikar och bidrar till att höja kvaliteten på bildning, utbildning och forskning.

Tillsammans med våra studenter och samhället omkring oss skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle. Diskussionen måste hållas levande om vad ett gott samhälle är och vad som krävs för att nå dit. Som högskola ska vi vara drivande i att skapa samtal som är öppna för ifrågasättande men samtidigt värnar akademiska värden. Öppenhet, mod och ansvar är utgångspunkten för hur vi skapar och utvecklar våra utbildningar och bedriver vår forskning. Det är på det sättet vi tar ansvar för att synliggöra och motarbeta orättvisor i vårt samhälle, men också skapa medvetenhet om fördomar som finns hos oss själva.

Vår övertygelse är att ett gott samhälle bygger på alla människors lika värde. Vi tror på demokratins och mångfaldens värde och nytta. Vi tar ett aktivt ansvar för att skapa ett gott samhälle. Inte bara i Dalarna och för vår egen generation utan också i ett globalt perspektiv för kommande generationer.

Det våra studenter och forskare åstadkommer här gör avtryck på många platser runt om i världen. Att manifestera alla människors lika värde är en viktig del i att skapa ett gott samhälle.

/Marie Klingberg-Allvin, prorektor, Högskolan Dalarna och Tom Edoff, ordförande Dalarnas studentkår