FN:s demokratidag högtidlighölls på högskolebiblioteket

FN:s internationella demokratidag infaller den 15 september varje år sedan 2008. I Falun högtidlighölls dagen i Högskolan Dalarnas Bibliotek med föreläsningar, samtal och diskussioner – och musik.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

FN:s internationella demokratidag infaller den 15 september varje år sedan 2008. I Falun högtidlighölls dagen i Högskolan Dalarnas Bibliotek med föreläsningar, samtal och diskussioner – och musik. Årets demokratidag fick också markera avslutningen på den demokrativecka som Falu kommun har arrangerat tillsammans med Högskolan Dalarna.

Sedan lördagen den 9 september har Falu Demokrativecka bjudit på aktiviteter, inbjudna föreläsare, seminarier, debatter och workshops.

– Demokrativeckan vill fokusera på allas vårt ansvar, vår rätt och våra möjligheter att delta i det offentliga samtalet. Det är ett sätt att medvetandegöra människor om hur vi ska försvara och förstärka vår representativa demokrati, säger Jenny Antonsson, projektledare för demokrativeckan vid Falu kommun.

Varje dag av demokrativeckan har haft ett särskilt tema. Första dagens tema var den så kallade ”valupptaktsdagen” där politiker, ett år före nästa val, fick ge sin bild av hur ett val går till. Sedan har bland annat kulturdemokratidagen, skoldemokratidagen och delaktighetsdagen följt.

Flera välkända talare

Under fredagen, på självaste internationella demokratidagen, hölls så avslutningen på Högskolan Dalarnas Bibliotek. Mellan 10.00 och 16.00 kunde allmänheten ta del av en lång rad föreläsare och samtalsledare. Några var europaparlamentarikern Fredrick Federley och den schweiziska ambassadören Christian Schönenberger.

En av talarna var Yves Leterme, som tidigare var Belgiens premiärminister. Numera är han generalsekreterare för IDEA – institute for democracy and electoral assistance. Han berättade om demokratins ställning i världen och han anförde både hoppingivande tecken för demokratins ställning i framtiden, men också orosmoln. 

– Demokratin kan just nu verka vara under hårt tryck i många länder, men studierna visar att demokratin kan liknas vid ett bambuspö – det kan böjas vid påfrestningar, men den bryts inte så lätt, sade Yves Leterme.

Demokratin är stark – men det finns hot

Han anförde att demokratins utmaningar i dag framförallt rör de större stabila autokratierna som till exempel Kina och Ryssland. Terrorismen och korruption är också något som utsätter världsdemokratin för påfrestningar. 

Men han såg framförallt positiva tecken för demokratins framtid. 

– De nya tekniska landvinningarna inom information- och kommunikationsteknik hjälper oss framåt i arbetet. Vi upplever många genombrott i sättet som röstning och val genomförs. Dessutom inkluderas fler och fler grupper av människor i valen, säger Yves Leterme. 

Internationell musik mellan passen

Dagen bjöd också på musik av duo bestående av Emeli Eremias på cello och Oskar Eremias på gitarr. De spelade musik av internationell karaktär och underhöll mellan passen.

Projektledare Jenny Antonsson var mycket nöjd över hur dagen förlöpte och hoppas att det ska vara en liten pusselbit till ett allmänt ökat demokratiskt inflytande.  

– Demokrati ska omfatta alla. Jag hoppas att detta är ytterligare ett viktigt steg mot att minska avstånden mellan invånare och politikerna, säger Jenny Antonsson. 

Senast granskad:
Senast granskad: