Högskolan Dalarna jobbar hela tiden med att öka det internationella deltagandet och håller aktivt en internationell profil, för att locka så många som möjligt till länet. Susanne Corrigox jobbar med internationella studentfrågor och kontakter runtom i världen:

– Antalet betalande studenter har ökat lite från förra året. Vi jobbar ständigt med att få både internationaliserade studier och internationella studenter till vår skola.

– Internationella studenter är viktiga och vi vill ha så många som möjligt, för att få till en blandad miljö. Det höjer kvaliteten och ger mervärde, säger Corrigox till svt Nyheter Dalarna.