Filmmusikal om Högskolan Dalarnas miljö- och hållbarhetsarbete vinner guld

Går det att göra en musikal om miljö- och hållbarhetsarbete? Absolut! Musikalfilmen om Högskolan Dalarnas miljö- och hållbarhetsarbete vann guld i kategorin Rising Star för bästa beställningsfilm på Swedish Media Festival 2017.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Filmen har producerats av studenter vid högskolans program Filmdesign för reklam och information. 

- Det var en chansning att utföra filmen på ett så otraditionellt sätt och utan alla inblandade hade vi aldrig nått det resultat som i slutänden överträffade förväntningarna, säger studenten Sofia Wirén, som jobbar med filmen.

Det är en beställningsfilm som producerats av studenter på programmet Filmdesign för reklam och information för att öka kännedom bland studenter och anställda på högskolan om de mål som satts upp för miljö- och hållbarhetsarbetet. Information genom musikal är inget man ser varje dag. 

-  I gruppen var vi överens om att gå utanför ramen för en klassisk informationsfilm och fånga uppmärksamheten hos varje individ som tittar på filmen. Vi diskuterade fram och tillbaka i gruppen och enades till slut om att sång och dans är ett kul sätt att ta emot information på, vilket födde idén till en musikalfilm, säger Sofia.

Filmen tog 10 veckor att göra. Parallellt jobbade studenterna med andra uppgifter som ingick i kursen.

-  Det var en utmaning för oss i teamet. Från att skriva låten med önskat informationsinnehåll till att koreografera alla statister, säger Sofia Wirén.

Priset delades ut 31 augusti i Örebro i samband med den årliga stora branschträffen Live At Heart. I juryn satt flera namnkunniga tungviktare. Bland annat Chimney som är Sveriges största film och reklamfilmsbolag.

-  Detta bådar gott för våra studenter i ämnet Bildproduktion! De ska som första kull avlägga sin filosofie kandidatexamen 2018, säger Pelle Eriksson, programansvarig.

Anton Grenholm är miljösamordnare och den som beställt informationsfilmen.

– I förlängningen vill vi förstås bidra till ett ännu större engagemang för Högskolan Dalarnas arbete för en hållbar samhällsutveckling.

Tillsammans med andra universitet och högskolor har Högskolan Dalarna unika möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Genom att utbilda kommande generationers samhällsmedborgare och beslutsfattare tas ny kunskap fram, och högskolan i samverkan med företag och organi­sationer skapa bättre förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.

Förutom dessa indirekta påverkansmöjligheter syftar högskolans miljöarbete till att minska högskolans direkta miljöpåverkan såsom utsläpp av koldioxid vid tjänsteresor, energiförbrukning, avfall och kemikalieanvändning.

Senast granskad:
Senast granskad: