Fem miljoner till studie om effekterna av omstrukturering i stålindustrin

Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har beviljat drygt fem miljoner kronor till ett nytt projekt som Högskolan Dalarna ska medverka i tillsammans med tre andra lärosäten.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

– Det känns jättebra, säger Alexis Rydell, Högskolan Dalarna, som är en av fyra forskare som kommer jobba med detta.

Projektet "En komparativ studie av de långsiktiga erfarenheterna av omstrukturering: strukturell påverkan på framgångsrika övergångar till ett hållbart arbetsliv" fokuserar på stålindustrin och är en del i en större forskning.

– Vi samarbetar med kollegor i England och Australien som planerar att genomföra liknande studier i sina respektive länder, säger Alexis Rydell.

Datainsamlingen planeras att genomföras i Dalaregionen med omnejd med fokus på tidigare varsel i stålindustrin.

De fem miljonerna kommer att fördelas mellan en forskargrupp från Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Försvarshögskolan och Malmö universitet och projektet kommer pågå i tre år med start i januari. Projektledare är professor Robert Mackenzie vid Karlstads universitet.

Senast granskad:
Senast granskad: