Faktaspäckad forskarutbildningskurs om demokratisk fostran i skolan

Vecka 41 var Högskolan Dalarna värd för en forskarutbildningskurs inriktad mot lärande inom de samhällsorienterade ämnenas didaktik i skolan för doktorander inom pedagogik och pedagogiskt arbete. Kursen anordnades av forskningsprofilen Utbildning och lärande i samarbete med Stockholms Universitet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

– Det har varit fyra intensiva dagar med spännande inblickar i de olika ländernas förhållningssätt till demokratisk fostran i skolväsendet, säger Maria Olson, professor i pedagogiskt arbete och ansvarig för kursen.

Högskolan Dalarna har sedan den första juni rätt att disputera doktorer inom pedagogiskt arbete och kursen är en del i utbildning som doktoranderna genomför under sin forskning.

Kursen heter ”Democracy and Citizenship in Education – Social science education today and tomorrow” och handlar om demokrati och medborgarskap i skolan. Under fyra dagar fick doktorander och lärarutbildare möjlighet att ta del av forskning och studier av föreläsare från de nordiska länderna inom pedagogik och pedagogiskt arbete. 

– Ett föränderligt samhälle med ökad globalisering och migration kräver anpassningar i skolväsendet. Kursen fokuserar på hur man fostrar demokratiska medborgare och olika synsätt på kultur och identitet, säger Maria Olson.

Kursen, som riktar sig mot de samhällsorienterade skolämnena, tar bland annat upp aktuella frågor som nationell och politisk identitet, normer och hur lärare förhåller sig till dessa frågor i ett mångkulturellt samhälle.

– Kulturell, nationell och politisk identitet är något som har kommit i fokus de senaste åren i samband med ökad migration och de utmaningar som följer av detta. Kursen handlar mycket om hur skolan bör förhålla sig till samhällsförändringarna och lärarnas förhållningssätt. Under dagarna har vi fått ta del av intressanta inblickar från de olika nordiska ländernas synsätt i dessa frågor, säger Maria Olson.

Hon anser att både lärare och lärarutbildare har en viktig roll att fylla i elevernas fostran till att bli goda demokratiska medborgare.

Bland de deltagande doktoranderna fanns bland annat Evelina Möllenborg som forskar om undervisningsdiskurser i samhällskunskapsämnet. 

– Jag är ännu på ett tidigt stadium i min forskning men den kommer att handla om vad samhällskunskapslärare på gymnasiet väljer att betona och berätta om i sin undervisning. Kursen har varit väldigt intressant och det är spännande att få en inblick i forskningen från våra nordiska grannländer. Det finns många skillnader och många likheter mellan länderna, säger Evelina Möllenborg.

Utbildningen avslutades på torsdagen den 12 oktober, med seminarier och workshops om bland annat etikfrågor inom samhällskunskap och globalt ansvarstagande i undervisningen. 

Senast granskad:
Senast granskad: