Få svinnkoll med app utvecklad av Högskolan Dalarna

Mat står för en tredjedel av människans klimatpåverkan och varje dag slängs tonvis med mat på våra svenska skolor. För att minska svinnet behöver skolorna veta mer om vilken mat det är som slängs och elevernas beteenden måste ändras. Kan en app vara lösningen?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Man använder appen och fotar tom tallrik.

– För att skolorna ska kunna minska matsvinnet behöver de veta vad eleverna äter upp och vad som hamnar i komposten. Med den här appen kommer eleverna få statistik på vad det de slänger och skolorna får bättre övergripande koll vilket medför att de kan planera sina inköp bättre, säger Sverker Johansson, forskare på Högskolan Dalarna. 

Appen identifierar vilken mat som ligger på tallriken 

Appen fungerar så att eleverna tar en bild på tallriken innan de lämnar den för diskning. Med hjälp av artificiell intelligens identifierar appen vilken mat och hur mycket mat som ligger kvar på tallriken. Den räknar också ut hur stor klimatpåverkan den kastade maten har, både för enskild elev och för skolan. Förhoppningen är att direkta återkopplingen på klimatpåverkan ska leda till ett ändrat beteende hos eleverna. Sverker Johansson som forskar inom artificiell intelligens har varit med och arbetat fram hur appen ska kunna identifiera maten.  

– Vi har jobbat med ett program för bildigenkänning som gör att appen ska kunna identifiera tallriken och de olika matvarorna. Nu går vi in en fas där vi behöver träna appen för att den ska bli bra på att känna igen vad som till exempel är pannkaka, sylt eller grädde, säger Sverker Johansson.

Massexperiment med hjälp av elever 

Forskarna tar därför hjälp av skolelever som ska testa och utveckla appen. Testet genomförs i medborgarforskningsprojektet Svinnkollen som är årets massexperiment i vetenskapsfestivalen Forskarfredag. Under hösten kommer de elever som har anmält intresse om att vara med att träna appen så att den blir bra på att känna igen maträtter och livsmedel och sedan ska de använda appen för att undersöka sitt matsvinn. 

– Vi börjar med att utveckla och testa appen för att användas i skolmatsalar. Sedan är tanken att den kommer vara användbar i flera delar av samhället, som till exempel på äldreboenden och i buffétrestauranger, säger Sverker Johansson. 

Fakta om Svinnkollen

Svinnkollen genomförs under vecka 46–48 (9–27 november) 2020, och är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Kungliga Tekniska Högskolan, företaget Consupedia och ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet. Projektet finansieras av Energimyndigheten och Consupedia.

Läs mer om massexperimentet Svinnkollen på Forskarfredags webbplats

Alla årskurser är välkomna att delta i massexperimentet.

Anmäl din klass till Svinnkollen

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: