Examination och workshop för barnmorskelärare i Bangladesh

Hur vägleder man en barnmorskestudent i mötet med Purbita, 15 år, som är oplanerat gravid? Vilka är de bidragande faktorerna bakom våld mot kvinnor och vad är barnmorskans ansvarsområde?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Examination för barnmorskelärare i Dhaka.

Hur söker man evidensbaserad litteratur för sin undervisning? Detta och mycket annat diskuterade när en delegation från Högskolan Dalarna, efter fem månaders undervisning via internet, träffade Högskolan Dalarnas studenter i Dhaka, Bangladesh.

Den 5-9 september besökte Kerstin Erlandsson, Christina Pedersen och Ulrika Byrskog från Högskolan Dalarna Dhaka för en tre dagar lång muntlig examination och workshop med barnmorskelärarna.

- Att få möjlighet att diskutera, ventilera och reflektera kring svåra etiska dilemman var en ny och uppskattad pedagogisk ansats för studenterna, säger Ulrika Byrskog.

Högskolan Dalarna har sedan 2016 bedrivit ett samarbete med United Nations Population Fund (UNFPA) för att utveckla barnmorskeprofessionen i Bangladesh och i april startade ett nätbaserat masterprogram för barnmorskelärare på halvtid under två år. I programmet används "blended learning" som innebär att nätbaserad utbildning blandas med undervisning på plats i Bangladesh. Vid dessa regelbundna besök reser studenterna från 15 olika lärosäten i Bangladesh och lärare från Sverige till Dhaka där den nätbaserade undervisningen kompletteras med examinationer, föreläsningar och kursintroduktioner.

- Det här är det första nätbaserade masterprogrammet för barnmorskor i Asien och vi kan konstatera att tjusningen och en av vinsterna med den här typen av utbildning är att studenterna kan finnas kvar på sina egna lärosäten samtidigt som de studerar och de kan direkt implementera ny kunskap och pedagogik i praktiken i sin vardag på olika håll i Bangladesh, säger Kerstin Erlandsson.

- Högskolan Dalarna levererar teknisk support, live- och förinspelade föreläsningar, NGL och biblioteksresurser. Tillsammans med studenterna har vi seminarier online, i realtid, så studenterna bland annat tilldelas uppgifter för att stärka klinisk handledning av barnmorskestudenter med evidensbaserad kunskap och teori på deras respektive lärosäte och i klinik. På detta sätt tränas även kritiskt tänkande, sökandet efter kunskap och nya sätt att variera den egna pedagogiken, fortsätter Kerstin.

I Bangladesh, med en mödradödlighet på i genomsnitt 170 per 100 000, är barnmorskeprofessionen ny och under uppbyggnad. Ett tusental barnmorskor finns i en befolkning på drygt 160 miljoner invånare. I landet föder majoriteten kvinnor barn i hemmet utan tillgång till professionell vårdgivare. Geografiska omständigheter, maktstrukturer i familjen och brist på vårdinrättningar och utbildad personal är barriärer för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

UNFPA är ett av de FN organ som stödjer utvecklingen av barnmorskeprofessionen. UNFPA verkar för en värld där varje graviditet är önskad, varje förlossning är säker och varje ung människas potential tas till vara.

Senast granskad:
Senast granskad: