Examensarbete om alkoholreklam prisas

Studenten Pavlina Arsova har undersökt hur alkoholreklam påverkar människor i Sydafrika. För det arbetet vinner hon miljörådets pris för "Bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling".

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pavlina framför en av många reklamskyltar i Sydafrika.
Pavlina framför en av många reklamskyltar i Sydafrika.

- Det känns givetvis jätteroligt att få denna utmärkelse, säger Pavlina Arsova.

Pavlina har läst på Högskolan Dalarnas filmdesignprogram och har i sin kandidatuppsats undersökt synen på alkoholreklam i Sydafrika. Sydafrika är ett land med liberal lagstiftning kring alkoholreklam, med utbredd alkoholism och där man, enligt uppsatsen, historiskt sett har nyttjat alkohol i syfte att kontrollera landets svarta majoritet. Examensarbetet heter "Alcohol Advertising: A Minor Field Study in Cape Town".

Hur har du gått tillväga för att göra det här?

– Månaderna inför nedresan genomförde jag en hel del research. Det var allt ifrån att följa den lokala nyhetsrapporteringen till att detaljstudera google maps för att få en geografisk förståelse, vilket underlättade mycket när jag sedan var på plats. Den största utmaningen var att få tillgång till lämpliga intervjupersoner samt att få ro till att skriva uppsatsen. Att göra en fältstudie utomlands var en väldigt lärorik upplevelse, både uppsatsmässigt men även på ett personligt plan, och jag kan varmt rekommendera det, säger Pavlina Arsova.

Det tre jurymedlemmarna i Högskolan Dalarnas miljöråd motiverar sitt val så här: 

”Pavlina Arsova har med sitt examensarbete på ett förtjänstfullt sätt belyst etiska problem och ställningstaganden inom reklambranschen. Hon har tittat på såväl sociala som ekonomiska effekter av att marknadsföra alkohol, och undersökt hur verksamma inom reklambranschen ser på sin roll. Reklam har stor betydelse i vårt samhälle för att informera och möjliggöra konkurrens på marknaden. Samtidigt riskerar reklam att bidra till ökad efterfrågan på tjänster och produkter som belastar både miljö och hälsa negativt. Reklambranschen är en betydande maktfaktor med stor påverkan på människors identitetsskapande och hur samhällets resurser kanaliseras. Att som Pavlina gjort problematisera marknadsföringens roll för ett hållbart samhälle är därför av största vikt.”

Priset innebär ett resebidrag på 10 000 kronor.

Utmärkelsen delas ut den 12 december kl 15.00 i biblioteket, Campus Borlänge, i samband med den öppna föreläsningen ”Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv”.

 

Senast granskad:
Senast granskad: