Europeiskt samarbete för att utveckla ny kurs i kunskapsimplementering

En ny kurs inom kunskapsimplementering är just nu i startgroparna. I ett projekt har Högskolan Dalarna tillsammans med andra europeiska lärosäten fått drygt 377 000 Euro för att utveckla kursen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Internationella forskare träffas för att skapa en kurs inom kunskapsimplementering

Forskningsprofilen Hälsa och välfärd har beviljats anslag från Erasmus Strategic Partnership för att utveckla en forskarutbildningskurs i kunskapsimplementering. Kursen ska utvecklas och ges i samarbete med andra europeiska lärosäten och är en bärande del i Högskolans forskarutbildning i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik.

– Projektet och kursen vi ska utveckla passar väldigt bra in i vår profil och kan ge oss en klar styrka i forskarutbildningen. På de medverkande lärosätena finns personer med mycket hög kompetens inom implementeringsforskning och vi kommer att samarbeta för att nyttja resurser på de olika lärosätena. Det är ett starkt partnerskap i det här fältet, säger Lars Wallin, professor i omvårdnad och ledare för forskningscentrumet Kunskapsimplementering och patientsäkerhet, KIPS vid Högskolan Dalarna.

Projektet, som kallas EISEN, European Implementation Science Education Network, är på tre år där kursen ska utvecklas under år ett och två och sedan testas och utvärderas under år tre.

Att implementera ny forskning och kunskap inom hälso- och välfärdsorganisationer är inte alltid så enkelt.

– Det tar ofta lång tid från att kunskap produceras tills att det nyttjas till fullo i praktiken. I kursen som vi ska arbeta fram kommer doktoranderna få lära sig hur man studerar implementering men också hur själva implementeringen kan gå till, berättar Lars Wallin.

Implementeringsforskning är ett forskningsfält som studerar metoder som ska stödja införandet av forskning och andra evidensbaserade metoder i praktiken. Implementering kan beskrivas som den process som behövs för att kunskapen ska tillämpas i verksamheten, till exempel för att realisera rekommendationer i nationella riktlinjer.

I dagarna träffas representanter från de deltagande lärosätena i Falun för ett första möte i projektet. Från Högskolan Dalarna är förutom Lars Wallin även Anna Ehrenberg, Marie Elf, Malin Tistad samt Ragnar Olafsson på NGL delaktiga i projektet.

Anslaget är på 377 206 Euro och delas med Högskolan på Vestlandet, Norge (huvudsökande), Bangor University, Storbritannien, Escuela Superior de Emfermagem de Coimbra, Portugal och Karolinska Institutet. Projekttiteln är “Building the implementation workforce for health and social care”.

Senast granskad:
Senast granskad: