EU-valet – ett val om vilket Europa vi vill ha

På söndag är det EU-val. Att rösta är viktigt då en stor del av lagar och regler i Sverige härrör ifrån beslut på EU-nivå, menar Mats Öhlén, lektor i statsvetenskap och Europaforskare vid Högskolan Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under tisdagen höll Mats Öhlén en presentation av EU utifrån beslutsprocesser, befogenheter och parlamentets partigrupper i biblioteket på Campus Falun.
Under tisdagen höll Mats Öhlén en presentation av EU utifrån beslutsprocesser, befogenheter och parlamentets partigrupper i biblioteket på Campus Falun.

EU är en viktig instans. Så viktig att om en situation uppstår då det finns en konflikt mellan en svensk lag och en EU-lag har EU-lagen företräde. Förutom detta innebär EU-medlemskapet också bland annat att Sverige har tillgång till EU:s gemensamma marknad vilket innebär fördelar för många av de svenska företagen. I ett bredare perspektiv kan EU också ses som viktigt då det bidragit till att bevara freden i Europa, något många idag tar för givet, menar Mats Öhlén, lektor i statsvetenskap och Europaforskare vid Högskolan Dalarna.

Under tisdagen höll Mats Öhlén en presentation av EU utifrån beslutsprocesser, befogenheter och parlamentets partigrupper i biblioteket på Campus Falun. Närvarade gjorde även Linda Vixner, lektor vid Högskolan Dalarna i rollen som moderator, Göran Greider, chefredaktör på Dala-Demokraten samt Gabriel Ehrling Perers, ledarskribent på DT. De två senare förde ett samtal kring valrörelserna, partierna och mediernas roll.

Intresset för EU-valet, och kunskapen om EU, var några av punkterna som diskuterades. Något som hänger ihop, tror Mats Öhlén.

-En känsla av avstånd till EU-systemet kombinerat med en låg kunskapsnivå om hur EU-systemet fungerar tror jag spelar stor roll i fråga om intresse för valet. Dessutom tenderar EU-valet att hamna i skuggan av riksdagsvalet som präglades av ett mycket stort intresse sist med hela 87 procents valdeltagande. Jag tror också att bristen på mediabevakning spelar en viss roll. Även om det har blivit klart bättre med åren är Bryssel fortfarande lite i medieskugga, säger han.

Mats Öhlén har forskat på valdeltagande och ser ett gradvis ökande valdeltagande sedan EU-valet 2004. Den senaste statistiken från Valmyndigheten visar också att fler svenskar har förtidsröstat till valet på söndag än vid tidigare EU-val. Och att man röstar är viktigt, menar Öhlén.

-Det är sant att Sverige endast har 21 av 751 platser i Europaparlamentet men samma förhållande gäller ju i Sverige när vi röstar till riksdagen. Dalarna har endast 9 av 349 platser i riksdagen vilket ungefär motsvarar Sveriges andel i Europaparlamentet men jag tror inte att det är så många väljare i Dalarna som drar sig för att rösta för det. Det handlar om att tänka om: Vilket Europa vill jag ha? Om man inte röstar lämnar man över till andra att avgöra detta.

Senast granskad:
Senast granskad: