Högskolan Dalarna tar ytterligare steg för ett mer jämställt Dalarna

Under en högtidlig ceremoni, på residenset i Falun, undertecknade idag 15 myndigheter och organisationer en avsiktsförklaring för ett mer jämställt Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Man som undertecknar dokument

– Det känns jättebra. Dels att vi kan samlas och få hjälp av varandra att se vad som sker i hela regionen, sedan är det ju också en liten spark i baken till oss själva att inte bli nöjda utan verkligen fundera över jämställdheten i alla våra processer, säger Martin Norsell, rektor på Högskolan Dalarna.

– Vi vill gärna tro att vi lever i ett jämställt land. Samtidigt visar statistiken att kvinnor i Sverige har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män, skriver Thomas Johansson, samordnare för jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen i Dalarnas län, i ett pressmeddelande.

Följande sex områden kommer att prioriteras i länet.
Jämställd kultur och fritid, jämställd bildning och utbildning, jämställd hälsa, jämställd integration, jämställda relationer och våldsprevention och slutligen jämställd tillväxt.

 

Senast granskad:
Senast granskad: