Energiingenjörsstudenter praktiserade ingenjörsyrket på Bäckelundsverket

Hur kopplar man bäst utbildningen mot verkligheten utanför högskolan? Under fredagen besökte Högskolan Dalarnas energiingenjörsstudenter årskurs 2, Borlänge Energis kombinerade el och värmeanläggning Bäckelund för att studera energiprocessen och prova på ingenjörsyrket.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Studenter vid bord

– Våra studenter har studerat det praktiska driftläget i Bäckelundsverket, med våra verktyg från termodynamikkursen. Vi teoretiserar den praktiska processen och analyserade bland annat hur effektiv processen är, säger Matias Hautamäki läraren i termodynamik på högskoleingenjörsprogram i energi som gjort mycket av planeringen.

– Det är hård konkurrens om ingenjörer och en tuffare energimarknad som gör att de ekonomiska kraven på företaget höjs. Så för oss är det viktigt att visa upp oss som arbetsgivare, vår arbetsmiljö och hur spännande det är att arbeta i ett energiföretag, säger Mathias Bjurman från Borlänge Energi, som leder arbetet på plats.

Matias Hautamäki, Högskolan Dalarna och Mathias Bjurman, Borlänge Energi. 

– Först fick vi en rundtur för att se hela anläggningen och se hur operatörerna kör anläggningen innan vi började vårat analysarbete, berättar studenten Erik Fransson.

– Det är jättekul att studera verkligheten på detta sätt. Eftersom anläggningen är mera komplex än vad som syns på de övergripande processöversikterna, dyker det upp en del frågor som spelar roll när vi räknar på processen, säger studenten Maria Björklund.

– Närmare verkligheten än så här är det svårt att komma i utbildningen, det här är verkligen lärorikt. Nu hoppas vi att studenterna ser oss som en attraktiv arbetsgivare och vill börja arbeta här på Borlänge Energi, avslutar Mathias Bjurman. 

Senast granskad:
Senast granskad: