En avgörande roll för regionens kompetensförsörjning

Många branscher är i stort behov av arbetskraft och de flesta kan vittna om svårigheterna att hitta folk med rätt kompetens.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Campus Falun och Campus Borlänge

Med många studenter i program där efterfrågan på kompetens är hög och ett gott samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar Högskolan Dalarna i allra högsta grad till regionens kompetensförsörjning.

Svårigheterna för arbetsgivare att hitta anställningsbara människor med rätt kompetens är en högaktuell fråga sedan länge. Bristen på lärare, vårdpersonal och ingenjörer kan vi läsa om, i stort sett dagligen. Just dessa yrken fylls på med studenter från Högskolan Dalarnas program. Under 2018 har så många som 262 sjuksköterskor, 545 lärare och 47 ingenjörer tagit ut sin examen vid högskolan.

– Vårt utbildningsutbud baseras bland annat på studenternas efterfrågan och samhällets behov. Vi har en stark koppling till både företag och andra verksamheter i Dalarna och tillsammans med regionen vill vi utveckla den kunskap som behövs både för och i Dalarna, säger Martin Norsell rektor på Högskolan Dalarna.

Den arbetsintegrerade lärarutbildningen som genomförs tillsammans med kommunerna i Dalarna har blivit en stor succé och väckt nationellt intresse. Tack vare samarbetet, som går ut på att kommunen anställer en person samtidigt som denna antas till lärarutbildningen, är söktrycket till utbildningen stort. Även Landstinget Dalarna gör satsningar på vidareutbildning då undersköterskor får möjlighet att läsa till sjuksköterskor med bibehållen lön.

– Genom vårt samverkansarbete med både landstinget och kommunerna har vi bland annat bidragit med extra kompetensförsörjning till skola och omsorg, säger Jonas Tosteby, vicerektor utbildning vid Högskolan Dalarna.

– Även på ingenjörssidan samverkar vi med mycket positivt resultat, fortsätter Jonas Tosteby. Vi förfinar våra program i samråd med företag och näringsliv för att tillmötesgå det stora behov som finns inom verkstadsindustrin och byggföretagen. Den input vi får är ovärderlig för att vi ska kunna utbilda ingenjörer till efterfrågad kompetens, våra ingenjörsstudenter har en hög anställningsbarhet.

– Tillsammans med branschen har vi utvecklat våra utbildningar för att möta såväl kompetensförsörjningsbehoven som för att skapa ännu attraktivare utbildningar. Till exempel är vårt nystartade magisterprogram i materialteknik ett resultat av hårt internt arbete och en samverkan med klusterorganisationer som Triple Steelix, IUC och regionens företag i materialbranschen, säger Patrick Kenger, avdelningschef material och teknik.

Senast granskad:
Senast granskad: