Elin hjälper Dalafrakt att effektivisera organisationen

Nyutexaminerade ingenjören Elin Hedman Eriksson fick direkt efter sin utbildning chansen att arbeta som projektledare på Dalafrakt AB i Leksand.
Elin Hedman Eriksson och Mats Aspemo
Elin Hedman Eriksson blev snabbt engagerad i kvalificerad projektledning efter sin utbildning tack vare KTP. Mats Aspemo, vd för Dalafrakt AB, är mycket nöjd med hennes insats.

Detta tack vare ett så kallat KTP-projekt där utbildningsakademier och näringslivet samarbetar kring områden som produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.

Projektet innebär att en nyutexaminerad akademiker i upp till två år på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Akademikern får full avtalsenlig lön, varav arbetsgivaren står för hälften och resten betalas av EU-medel som administreras av Högskolan.

- Jag såg det som en jättechans att komma ut i arbetslivet och börja arbeta med kvalificerade uppgifter som projektledare i ett omfattande uppdrag, säger Elin Hedman Eriksson.

Hon läste en treårig ingenjörsutbildning vid Högskolan Dalarna med inriktning industriell ekonomi. Kunskaperna från utbildningen kom till nytta i det arbete hon fick sätta sig in i när hon började vid Dalafrakt i juni 2016.

Kunskaperna kom till praktisk nytta

- Jag märkte snabbt att det var ett spännande arbete där mina kunskaper från utbildningen kom till direkt praktiskt nytta, säger Elin Hedman Eriksson.

Dalafrakt AB var i stort behov av att se över sina processer och system inom administration, logistik och affärshantering som med åren hade blivit väldigt spretigt. Det var svårt för ledningen att få överblick över helheten och en uppstramning var nödvändig.

Lägligt nog besökte Dalafrakts vd, Mats Aspemo, under våren 2016 ett seminarium där Högskolan Dalarna berättade om möjligheterna med KTP.

- Jag bestämde mig vid sittande möte att försöka sätta en nyutexaminerade person på projektet. Det var Elin Hedman Eriksson som kom till oss och hon har verkligen inte gjort oss besvikna, säger Mats Aspemo.

Arbetet har gett resultat

Sedan Elin Hedman Eriksson började med projektet har bolaget sakta men säkert blivit mer och mer strömlinjeformat. Något som kommer till nytta både för företagets lönsamhet och de anställda som får en bättre arbetsmiljö.

- Sedan vi började med detta arbete har omsättningen ökat markant och Elins insats är en av pusselbitarna i denna framgång, säger Mats Aspemo.

Han ser KTP-projekt som en mycket lovvärd insats för att stärka banden mellan akademi och näringsliv. Något som han anser är viktigt med tanke på matchningen på arbetsmarknaden där företagen skriker efter rätt utbildad personal.

- Vi har många företag på landsbygden, vars stora utmaning är att locka till sig rätt kompetens. Högskolan har en viktig roll att fylla för att tillgodose behovet, samtidigt som företagen också måste vara mer lyhörda gentemot Högskolan, säger Mats Aspemo.

Ett viktigt nätverk

Elin Hedman Eriksson värdesätter stort det nätverk hon har kommit att ingå i via KTP-projektet.

- Vi är ett antal före detta studenter som ingår i nätverket som träffar varandra med jämna mellanrum och utbyter erfarenheter. Det är väldigt nyttigt och kan vara användbart inför den framtida karriären, säger hon.

I KTP-samarbetet ingår förutom Elin Hedman Eriksson och Mats Aspemo även en KTP-handledare från Högskolan som heter Carl Olsmats och en KTP-coach som heter Marjo Särkimäki, med inriktning mot företagsutveckling, logistik och lean med erfarenheter från Sandvik, Skanska och Eriksson.

- Jag är väldigt nöjd med både Elins insats och med företagets inställning till projektet. Jag uppfattar detta som win-win för både företaget och för oss på Högskolan Dalarna, säger Carl Olsmats.

Text: Henrik Sjögren

• KTP står för Knowledge Transfer Partnerships.

• Mindre och medelstora företag

• Konceptet kommer från Storbritannien och är ett utbyte mellan näringslivet och utbildningsakademier kring produktutveckling, processutveckling och energieffektivisering.

• Högskolan Dalarna och Högskolan Gävle är först i Sverige med att introducera detta.

• Finansieringen sker med öronmärkta EU-pengar.