Efterfrågan på kompetens bakom ökat söktryck

Högskolan Dalarnas program inom Business Intelligence och Data Science får allt fler sökande. Förklaringen är att de som går där får jobb.
Michael Oppenheimer i blå jeansskjorta ler mot kameran i högskolans bibliotek.
Michael Oppenheimer är glad över att fler hittar till Högskolan Dalarna.

– Programmet erbjuder precis den kompetens som efterfrågas just nu, något som är resultatet av en medveten satsning från oss med att förbättra programmet, säger Michael Oppenheimer, utvecklingsledare internationell studentrekrytering.

62 % fler har sökt ett masterprogram vid Högskolan Dalarna till våren 2020 jämfört med ifjol vilket är högre än genomsnittet i landet när det gäller masterprogram. Den siffran hamnar på 34 %.  

Totalt i landet får åtta lärosäten fler sökande i första hand till våren 2020 jämfört med 2019. 

Statistiken som Universitets- och högskolerådet tagit fram visar dock en positiv trend i även när det gäller internationella kurser och program på grundnivå. För dessa har 5 % fler sökt till våren 2020 jämfört med ifjol.