EAS skapar förutsättningar för elitidrottande studenter

I tre dagar är nätverket European Athletes as Students (EAS) med lärosäten från 20 länder i Europa samlade för en konferens på Högskolan Dalarna, campus Falun.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

 Laura Capranica
- Årets konferens syftar till att skapa och utveckla idéer för EAS aktiviteter med framtiden för de studerande, som alltid i fokus. Det var andemeningen och några av orden i inledningstalet från Laura Capranica verksam vid universitetet i Rom i Italien som de senaste fem åren varit ordförande för EAS.

Temat är “Back and to their future” och syftar på att det var med elitidrottande studenters bästa i åtanke som nätverket bildades i Falun för 15 år sedan.

Att skapa förutsättningar för, och att ha möjligheten att kombinera studier med sitt elitidrottande är ett ständigt aktuellt ämne. Det gäller studerande både på gymnasie- och högre utbildningsnivå.

– Dubbla karriärer under sin studietid är mycket viktigt för att elitidrottare ska kunna ha en bra grund att bygga på när deras elitkarriär är över, säger projektledaren för konferensen Marit Stubb Nybelius.

Nätverket EAS bildades 2004 med Bengt Nybelius från Falun som en av de drivande upphovsmännen. Bengt var även ordförande i organisationen mellan åren 2007 till 2011 då han strax före sin bortgång även hade valts in som hedersordförande i EAS.

På sätt och vis kan man säga att cirkeln nu är sluten när konferensen återvänder till Falun där Bengt 2006 stod som värd. Nu är det dottern Marit Stubb Nybelius som projektleder den 16:e upplagan av EAS-konferens.

– Vi har ett gediget och välfyllt program under de här dagarna i Falun med många intressanta föredrag och gäster. Det handlar mycket om utbyte av kunskap och expertis i aktuella frågor och praktiska utmaningar, som vi alla står inför som verkar inom det här området, berättar Marit Stubb Nybelius.

- Årets konferens syftar till att skapa och utveckla idéer för EAS aktiviteter med framtiden för de studerande, som alltid i fokus. Det var andemeningen och några av orden i inledningstalet från Laura Capranica verksam vid universitetet i Rom i Italien som de senaste fem åren varit ordförande för EAS.

En av höjdpunkterna på programmet är världsmästaren i backhoppning 2009, Andreas Küttel som ska presentera sitt forskningsprojekt som handlar om att gå från elitidrottare till en civil karriär.

En som även var starkt bidragande när EAS bildades var Risto Keskitalo från Finland. Han var även organisationens första ordförande, 2004-2007.  Risto inledde konferensen under onsdagen med att blicka tillbaka på EAS nu 15-åriga historia. Detta kopplat till sin egen karriär som elitidrottare inom baseboll kombinerat med studier på universitetet hemma i Jyväskylä i Finland.

Risto Keskitalos historia gav en bra bild och förståelse för vilka problem och utmaningar man kan möta när man vill satsa på dubbla karriären, som student och elitidrottare. Mycket av de erfarenheterna har han sedan tagit med sig in i arbetet med EAS. En organisation som idag står sig stark inom hela Europa med stöd från EU för att skapa möjligheter för studenter/idrottare att helhjärtat satsa på sina dubbla karriärer.

 

Senast granskad:
Senast granskad: