Kunskapshöjande projekt om våldsbejakande extremism lanserat

Ett nytt doktorandprojekt om våldsbejakande extremism har lanserats på Högskolan Dalarna. Syftet med projektet är att offensivt öka kunskapen om hur samhället ska arbeta förebyggande mot denna typ av våld.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Christer Mattsson & Richard Millings,  Segerstedtinstitutet, Magnus Ström, platschef  ABB Ludvika, Einar Botten, HR-chef Spendrups  Tomas Axelson, Sara Irisdotter Aldenmyr, Jonas  Stier, Högskolan Dalarna
Jonas Stier, Tomas Axelson och Sara Irisdotter Aldenmyr, Högskolan Dalarna, tillsammans med Magnus Ström, ABB Ludvika, Einar Botten, Spendrups och Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet.

Utöver representanter för högskolan fanns även representanter för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, Spendrups och ABB på plats vid Campus Borlänge där projektet presenterades på tisdagen. Spendrups och ABB är medfinansiärer i projektet.

  
– Att näringslivet går in och stödjer ett sådant här kunskapshöjande projekt kring dessa svåra frågor är speciellt och väldigt glädjande, säger Tomas Axelson, docent i religionsvetenskap och verksamhetsledare för Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna - IKUD vid Högskolan Dalarna. 


Projektets syfte är att offensivt öka kunskapen om hur samhället ska jobba med förebyggande insatser mot ideologiskt motiverad och våldsutövande extremism i Dalarna. Under våren ska en doktorand knytas till projektet och till hösten sjösätts arbetet som kommer att pågå i minst fyra år framöver. 


Under dagen hölls, utöver presentationen av doktorandprojektet, ett seminarium med titeln “Våldsbejakande extremism i Sverige - forskningsfronter och perspektiv” under ledning av Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet, Tomas Axelson, Högskolan Dalarna, Lars Korsell, gästforskare Högskolan Dalarna och Marcus Hjelm, Länsstyrelsen Dalarna, med flera.

Christer Mattsson höll även en föreläsning med titeln “Valet slut, allting gott? Perspektiv på den nazistiska rörelsen i Sverige”. 

Senast granskad:
Senast granskad: