Distriktssköterskeutbildningen utvecklade mig som människa

Sjuksköterska i mottagningsrum
Lina Mårtensson, distriktssjuksköterska

- Det var en fantastisk utbildning. Jag utvecklades väldigt mycket, dels som yrkesperson och dels rent personligen. Det som skiljer från att vara vanlig sjuksköterska är det bredare synsättet. Man ser hela patientens möjligheter och resurser och får en större förståelse för hur livsstilsförändringar påverkar. Dessutom får vi en djupare kompetens inom läkemedel, säger Lina Mårtensson. 

Utbildningen tog ett och ett halvt år och omfattar 75 poäng. Lina valde att arbeta vidare som sjuksköterska på 25 procent under tiden hon studerade. Något som var krävande, men det gick bra ändå.

Studierna är omfattande och kräver 40 timmarna i veckan för att kunna slutföras

- Studierna är omfattande och kräver 40 timmarna i veckan för att kunna slutföras. Det var ganska tufft att jobba varannan helg på akuten, när man egentligen behövde tid till reflektion och återhämtning, men det var också bra att kunna ha en fot kvar i yrket, säger Lina Mårtensson.

Även om utbildningen genomfördes på distans över nätet så upplever Lina att sammanhållningen i gruppen var bra och hon hade mycket glädje av sina kurskamrater.

- Rent fysiskt träffades vi inte så ofta. Vi hade tio träffar på plats och vi sågs när vi skrev tentor. Men över nätet sågs vi ofta och jag tycker att den digitala lärplattform var mycket bra och effektiv för att skapa gemenskap och bra arbetsmiljö.

Viktigt och givande nätverk

Lina Mårtensson såg en styrka i att träffa kollegor med varierande erfarenheter från sjuksköterskeyrket, något hon lärde sig mycket av. I kursen ingick också att skriva en magisteruppsats, där hon arbetade tillsammans med en kurskamrat.

- Vi hördes nästan dagligen under dessa ett och ett halvt åren och det var lätt att samarbeta över nätet. Själva utbildningen kändes på det hela taget mycket proffsig med jättebra lärare. Många av dem var distriktssköterskor med lång erfarenhet av yrket.

I dag är hon anställd vid en landstingsstyrd vårdcentral i Avesta med 14 000 patienter där jobbar i ett team med läkare, sjuksköterskor och andra distriktssköterskor. En normal arbetsdag kan börja med telefonrådgivning där hon pratar med människor som berättar om sina bekymmer.

- Senare under dagen har jag inbokade patienter som besöker mig. Det kan handla om allt från en svullen tå och omläggningar av sår, till allvarligare sjukdomar.

Möten med människor är det bästa

Det som Lina Mårtensson tycker allra bäst om i sitt yrke är att se hur patienten har tagit till sig de råd och livsstilsförändringar som hon har föreslagit och kommer tillbaka som en friskare person. 

Den sociala kontakten med människor är nog det roligaste i detta yrke. Jag trivs som bäst när jag lyckas nå fram till en person och kunna påverka den personens livsstilsförändringar till det bättre.

- Den sociala kontakten med människor är nog det roligaste i detta yrke. Jag trivs som bäst när jag lyckas nå fram till en person och kunna påverka den personens livsstilsförändringar till det bättre.När man sedan möter patienten efter några månader och den mår bättre så känner man att man har gjort nytta, säger Lina Mårtensson.