Disputation om historias återskapande

Hur historia presenteras i läroböcker och hur lärare väljer att förmedla ämnet till sina elever är i korta drag innehållet i Robert Thorps doktorsavhandling "Uses of History in History Education", med vilken han disputerade under fredagen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Robert Thorp

Ett 40-tal personer hade samlats för att lyssna när Robert Thorp disputerade. Opponent vid disputationen var Stuart Foster, professor vid Institute of Education, University College i London, och en av världens främsta didaktiker enligt ordförande Anna Larssons presentation. Betygsnämnden bestod av professor Martin Stolare, Karlstad universitet, professor Carola Nordbäck, Umeå universitet och professor Jonas Stier, Högskolan Dalarna.

Opponenten Stuart Foster inledde med en kort summering av Robert Thorps doktorsavhandling. Han kunde konstatera att ämnet historia är komplext att lära ut och att man som lärare inte bara kan "öppna elevernas huvuden och hälla i kunskapen" som han så målande beskrev det. I avhandlingen är det speciellt läroböcker om "kalla kriget" som undersökts och resultatet pekar på att bilden som återges är både enhetlig och etablerad, och att den visar denna historiska händelse ur ett västligt perspektiv.

– Kanske borde historien återges mer kritiskt, sa Stuart Foster.

– Jag är själv historielärare och vet hur komplext det är att lära ut historia, sa Robert Thorp. Hade jag vetat det jag vet nu, efter min forskning, hade jag troligen varit en bättre lärare.

För att samla in material till sin doktorsavhandling har Robert Thorp intervjuat lärare och gjort klassrumsobservationer. Stuart Foster bad honom berätta om vilka utmaningar han stod inför när han skulle studera lärare under deras arbete.

– En stor utmaning för mig var att hålla mig utanför själva lärandeprocessen, speciellt vid intervjuerna. Vid rumsobservationerna trodde jag första att min närvaro skulle påverka, men det visade sig att eleverna inte alls brydde sig om mig. Mitt fokus låg på vilket läromedel som användes och hur berättande det presenterades.

Något som Robert Thorp tagit fasta på är att lärare kan säga en sak vid intervju men göra på ett helt annat sätt i klassrummet.

– En lärare var kritisk och vidsynt vid intervjutillfället men lärde ändå ut historia på ett mycket traditionellt sätt i klassrummet, berättar han. Det visar vilken kultur som sitter i väggarna. Jag förstår också varför lärare agerar som de gör, det är lätt att prata om hur man borde göra men svårare att faktiskt göra det. Jag efterfrågar ett mer kritiskt perspektiv av vad historia är och vad som görs i klassrummet. Jag vill lyfta fram att läraren är betydligt viktigare än läroboken.

Text och foto: Tina Sjöström

Senast granskad:
Senast granskad: