Demokrativeckan ska öka medborgarnas engagemang

Den 9 september inleds Falu demokrativecka – en vecka fylld med intressanta samtal som ska lyfta allas rätt och möjlighet att delta i det offentliga samtalet.
Bild på Anna Parkhouse och Thomas Sedelius

– Högskolans vision är att bidra till ett gott samhälle. Att vara medarrangör till Demokrativeckan är ett gott exempel på vår samverkan med Falu kommun, säger Thomas Sedelius.

Högskolan Dalarna står som värd för några av arrangemangen under Falu demokrativecka som genomförs 9-15 september. Thomas Sedelius och Anna Parkhouse, båda lektorer i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna är engagerade i ett flertal aktiviteter. 

– I Högskolans vision finns även en önskan om att vi ska vara en arena för den här typen av möten och pågående samtal, säger Thomas Sedelius. Dessutom ger demokrativeckan en möjlighet för oss att prata om aktuell forskning och nå ut med det vi faktiskt gör.

Högskolan Dalarna och Falu kommun har ett ömsesidigt demokratikontrakt. Det ger högskolan möjlighet att knyta an relevant forskning till kommunal politik.

– Bland annat har vi tillsammans med kommunen tagit fram en dialogguide till politiker och tjänstemän som ett hjälpmedel till hur de kan främja medborgare att delta mer aktivt, berättar Thomas. Våra studenter har också möjlighet att i sina examensarbeten beforska kommunal politik.

– Våra samhällsvetarstudenter får tack vare den här samverkan helt andra möjligheter till kontakter inför arbetslivet, fortsätter Anna Parkhouse. De har ju ingen praktikperiod så den här typen av arbetslivsanknytning är väldigt värdefull.

Sverige är ett av världens mest demokratiska länder, behövs verkligen demokrativeckor?

– Visst är vi ett demokratiskt land men det finns trots allt utmaningar, säger Thomas. En av dem är ett aktivt deltagande mellan valen, att medborgaren utnyttjar möjligheten att göra sin röst hörd. Det är också viktigt att det inte bara är de resursstarka som gör det. Falu kommun är tydlig med att ett mer aktivt medborgardeltagande mellan valen är önskvärt.

– Det handlar inte bara om nationella val, vi har en så kallad flernivådemokrati vilket även innefattar val till Europaparlamentet, säger Anna Parkhouse. Den allmänna kompetensen kring detta är svag. Vi måste också förmedla mer kunskap om hur de olika lokala och globala systemen är länkade till varandra, inte bara hur EU fungerar rent praktiskt. Under demokrativeckan kommer representanter från alla nivåer att befinna sig här.

– En paradox i sammanhanget är att många i Sverige har kunskap om hur det går till på nationellt nivå, fortsätter Thomas. Hur det går till i den egna kommunen, där är kunskaperna relativt låga. Vi måste göra lokal politik mer spännande och intressant och ge insikt om vad medborgarna faktiskt kan påverka. Ett evenemang som Demokrativecka sätter ljus på frågan.

– Det finns även en stor utmaning i hur man bör kommunicera mellan valen och därmed få medborgarna att inse värdet av ett större engagemang, säger Anna. Just nu har vi ju en situation med en minoritetsregering där ansvarsutkrävandet, som ju ligger i demokratins kärna, blir problematisk. Det kan ge en känsla av att det inte spelar någon roll vem man röstar på. Dessutom har deltagandet i politiska partier gått ner under en lång period. 

– Vi vill också belysa att det finns andra sätt att engagera sig än att gå med i ett politiskt parti, säger Thomas. Och de etablerade partierna bör se detta som en möjlighet för att kunna fånga upp de stämningar som finns.