Debattartikel om vem som granskar granskarna

Docenterna Carl Olsmats och Jörgen Elbe skriver i en debattartikel i Universitetsläraren om att fel, missförstånd och slarv i en peer review-granskning kan få ödesdigra följder för den granskade.
Senast granskad: