Dalarna får Sveriges första ämneslärarutbildning i kinesiska

I mitten av april går ansökningstiden till högskolor och universitet ut. Nytt för i år är att man kan läsa till gymnasielärare med ingång kinesiska för första gången någonsin. Och utbildningen ges av Högskolan Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ämneslärarutbildning kinesiska
Tao Yang, Loretta Qwarnström och Mats Tegmark väntar med spänning på höstens första kull av blivande gymnasielärare i kinesiska. Högskolan Dalarna blir först ut i landet med ämneslärarutbildning med ingång kinesiska.

– Vi är oerhört glada att vara först med att utbilda lärare i kinesiska, ett behov som växer i samband med den ökade globaliseringen och handelsutbytet med Kina, säger Loretta Qwarnström som är avdelningschef för språk på Högskolan Dalarna.

Inom lärarprogrammen på Högskolan Dalarna har man sedan länge kunnat läsa engelska, spanska, franska och tyska. Men ytterligare språkstudier, utanför lärarprogrammen, har varit möjliga och genom åren har antalet språk vuxit markant. Idag erbjuds studier i inte mindre än tio främmande språk. Kinesiska har varit populärt sedan möjligheterna först gavs år 2006.

– Intresset för kinesiskan har vuxit explosionsartat de senaste åren hos oss. I dag läser cirka 500 personer kinesiska hos oss. Dessutom har kinesiskan fått ta större plats alltsedan den förra regeringen gav Skolverket i uppdrag att ta fram en kursplan för ämnet i både grund- och gymnasieskolan, säger Tao Yang, lektor i kinesiska vid Högskolan Dalarna.

Den som är intresserad av att läsa till lärare i kinesiska får räkna med fem års heltidsstudier. Då blir man behörig lärare i både grundskolan och gymnasieskolan i kinesiska och ytterligare ett ämne. Det krävs dock att du har grundläggande behörighet och har läst kinesiska på gymnasienivå för att bli antagen.

– Det är ännu främst i storstäderna som gymnasieelever har möjlighet att läsa kinesiska. Men det finns ett fåtal skolor även i Dalarna som erbjuder kinesiska. Vi hoppas naturligtvis på fler skolor framöver, säger Mats Tegmark, utvecklingsledare för lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna.

Men även den som är helt okunnig i kinesiska har chansen. Man kan först läsa en intensivkurs på Högskolan Dalarna för att bli behörig till ämneslärarprogrammet med ingång kinesiska. Arbetsmarknaden ser ljus ut för detta yrkesval.

- Det ökande handelsutbytet med kina gör att personer som kan kinesiska blir attraktivare på arbetsmarknaden. Därför tror jag att fler och fler ungdomar kommer att vilja läsa kinesiska i framtiden. Eftersom det ställs höga krav på behörighet för lärare så kommer det inte vara några problem för dem att få anställning på skolor, säger Tao Yang, som är lektor i kinesiska vid Högskolan Dalarna.

De räknar med ett tiotal personer i den första kullen till hösten och med växande antal studenter de kommande åren. Studenterna kommer också att få möjlighet till utbytesresor till Kina.

– Vi har partnerskap med sju universitet i Kina, fem på fastlandet och två i Taiwan. Våra studenter kommer inte bara att lära sig språket. Kunskap om den kinesiska kulturen och sedvänjor inom bland annat affärslivet kommer också att ingå i programmet, säger Tao Yang.

En examen som lärare i kinesiska kan också komma till användning även om man inte arbetar i skolan. Många företag vill snabbutbilda sin personal i kinesiska för att förbättra relationerna med handelspartners.

– Gymnasielärare i kinesiska är ett framtidsyrke som erbjuder stora valmöjligheter, säger Loretta Qwarnström.

  • Erbjuder kandidatexamen i kinesiska
  • Åtta lärare i kinesiska
  • Fyra har doktorsexamen i discipliner som är relevanta för programmet
  • Tre har ämneslärarexamen i kinesiska
  • 23 olika distanskurser på olika nivåer
  • Sju partneruniversitet i Kina, där över 70 studenter från Högskolan Dalarna har varit sedan 2009
Senast granskad:
Senast granskad: