Bra diskussioner i Almedalen för fortsatt utvecklingsarbete

Under årets Almedalsvecka medverkade prorektor Marie Klingberg-Allvin, samverkanschef Sigrid Saveljeff och kommunikationschef Ulrica Momqvist för att ta del av en rad olika samtal, seminarier och diskussioner angående utbildning, forskning och samverkan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tomas Axelson en av Högskolan Dalarnas forskare håller föredrag på Almedalen.
Tomas Axelson, docent i religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna deltog under rubriken "Metoder för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism".

– Vi har tagit del av många viktiga diskussioner av stor betydelse i vårt fortsatta arbete med att utveckla Högskolan Dalarnas verksamhet, säger prorektor Marie Klingberg-Allvin.

Några av de frågor som fanns på årets agenda var ”Vem och vad ska styra högskolan?” Vilken roll och ansvar har Högskolan och universitetet - vad är vi till för? I vilken utsträckning ska vi matcha de akuta behoven av kompetensförsörjning? 

– Här kommer SUHFs rapport ”Tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning” att bli ett viktigt inspel i utredningen av resurs och styrsystem, säger Marie.

En annan viktig punkt var faktaresistens. Hur kan högskolan/universitetet tydliggöra sin roll som experter och vilka processer ligger bakom framtagandet av kunskap? Hur stärks modellsystem för att öka förtroendet för forskning och högre utbildning?

– Högskolan är allt viktigare för att urskilja sanningen i olika samhällsfrågor. Inte minst med hänvisning till den ”alternativa fakta”, som idag sprids via sociala medier utan att alltid vara förankrade i grundläggande fakta, säger kommunikationschef Ulrica Momqvist.

Högskolors och universitets samverkan med det omgivande samhället var ytterligare ett hett tema. I fokus stod betydelsen av samverkan och om hur samverkan kan värderas, mätas och hur utveckling av innovationsfrämjande miljöer kan skapas. 

– Det är slående hur komplex frågan kring värdering, mätning och uppföljning av samverkan är och hur viktigt det är att vi, som sektor, tar ordentligt tag i frågan. Inte minst med tanke på den kommande utredningen om styr och resursfördelningssystemet, säger samverkanschef Sigrid Saveljeff 

– Jag har fått med mig ett antal viktiga inspel som jag hoppas ska kunna bidra till fortsatt vidareutveckling av Högskolan Dalarnas strategiska samverkansarbete, fortsätter Sigrid.

Under Almedalen medverkade även ett antal forskare från Högskolan Dalarna vid en mängd olika arrangemang

 

Senast granskad:
Senast granskad: