Nya forskningsprojekt inom besöksnäringen: coronapandemins effekter på utbildning och klimatsmart mat

Högskolan Dalarna har blivit beviljade medel för två nya forskningsprojekt inom besöksnäringen. Projekten ska studera hur coronapandemin påverkar turismutbildningens roll och värde samt hur val kopplade till mat inom besöksnäringen bidrar till att minska besöksnäringens klimatavtryck.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskningsprojekten finansieras av Besöksnäringens Forskning- och Utvecklingsfond (BFUF) som syftar till att främja forskning som gagnar företag och anställda inom den svenska besöksnäringen och som bidrar till en positiv utveckling av näringen. Projekten har sitt fokus inom de två teman som BFUF efterfrågade i sin utlysning: 1) Attraktiva företag – nöjda medarbetare och 2) Besöksnäringens bidrag till ett minskat klimatavtryck.

Finansierade projekt

Tema: Attraktiva företag – nöjda medarbetare

Projektnamn: The new normal and the changing value of tourism education
Syfte: Att undersöka utbildningens roll och värde under och efter en pågående pandemi.
Tilldelat medel: 1 500 000 kr

- Besöksnäringen hade stora problem med sin kompetensförsörjning. Flera företagsledare vittnade om att de inte kunde hitta rätt kompetenser eller ens personal att täcka upp servicen med. Samtidigt gick majoriteten av de som avslutat turisminriktade utbildningar vidare till arbeten i andra branscher. Sen kom Coronakrisen och slog undan benen för större delen av besöksnäringen och nu ser vi att vi tillsammans med näringen kan ta nya tag kring värdet av utbildning genom att studera hur företagsledare, utbildare, yrkesverksamma och studenter ser på utbildning, kunskap och kompetenser. Detta för att i samverkan skapa en samsyn kring vad utbildning leder till, säger Maria Thulemark, Lektor i Turismvetenskap, CeTLeR- Centrum för besöksnäringsforskning

Tema: Besöksnäringens bidrag till ett minskat klimatavtryck

Projektnamn: Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations
Syfte: Att studera val kopplade till mat inom besöksnäringen och hur dessa bidrar till att minska besöksnäringens klimatavtryck. Projektet ska också studera hur såväl producenter som konsumenter kan uppmuntras att agera mer klimatvänligt.
Tilldelat medel: 1 000 000 kr

 - I västländer kan cirka en tredjedel av allt utsläpp kopplas till mat. Globalt sett svarar besöksnäringen för cirka 8 % av jordens totala utsläpp av växthusgaser. Ett minskat klimatavtryck från den mat som äts på restauranger, caféer, samt mat på tåg, flyg, färjor och kryssningsfartyg har effekt på global nivå. Inom vårt projekt kommer vi först att ta reda på vad som menas med klimatvänlig mat sett från en destinations synvinkel. När det är gjort kommer vi att testa vilken effekt klimatvänlig märkning av maträtter på menyn har för konsumenternas val och om mer klimatvänliga val kan göras utan att lönsamhet för restaurangen påverkas negativt, säger Tobias Heldt, docent i turismvetenskap och projektledare.

Båda projekten har medfinansiering och genomförs i samverkan med Destination Sälenfjällen.


Läs pressmeddelandet från BFUF

Läs hela utlysningstexten "Attraktiva företag samt minskade klimatavtryck"

Senast granskad:
Senast granskad: